Anmälan till vårt nyhetsbrev gör du längst ner på sidan.

Hur byggbranschen i Sverige skall möta kraven på en mer hållbar framtid

Hur byggbranschen i Sverige skall möta kraven på en mer hållbar framtid Catharina Elmsäter-Svärdh är VD på Sveriges Byggindustrier, och tidigare infrastrukturminister. Sveriges Byggindustrier, BI, är svensk byggindustris bransch- och arbetsgivarorganisation. Byggbranschen är en viktig del av svenskt näringsliv och en av de branscher som påverkar miljön allra mest varför...

Stationsnära fastigheter är viktiga för en hållbar stadsmiljö

Stationsnära fastigheter är viktiga för en hållbar stadsmiljö Genom att utnyttja de strukturella fördelarna som uppstår av att ha arbetsplatser, mötesplatser och service nära de kommunikationspunkter som välutvecklade stationsnära fastigheterna skapar kan såväl tågoperatörer, fastighetsägare, arbetsgivare och de enskilda medborgarna bidra till ett mer hållbart samhälle såväl ekonomiskt som socialt...

Konkurrens från spel och sociala medier kan hämma ungdomars läskunnighet, personliga utveckling och engagemang i samhället

Konkurrens från spel och sociala medier kan hämma ungdomars läskunnighet, personliga utveckling och engagemang i samhället Johan Othelius, VD och grundare av nyhetsappen Squid Johan brinner för ungdomar och unga vuxnas nyhetskonsumtion. Han menar att nyhetsläsning utvecklar individen och samtidigt är en mycket viktig del i samhällets hållbara utveckling och ett...

Koldioxidberäkningar är ett trubbigt mått på Hållbarhet

Koldioxidberäkningar är ett trubbigt mått på Hållbarhet Företag bör göra beräkningar av sina koldioxidutsläpp även om det är ett mycket trubbigt mått på miljöpåverkan och inte alls beskriver social och ekonomisk hållbarhet. Koldioxiden går att, mäta, räkna på och följa över tid. Resultatet av koldioxidberäkningar fungerar som en indikator på...

Hur upptäcks försök till penningtvätt?

Hur upptäcks försök till penningtvätt? Penningtvätt är betydligt vanligare än många tror och alla banker har krav på sig att motverka det. Banker och finansiella organ arbetar systematiskt för att upptäcka, förebygga och förhindra penningtvätt. Alla finansiella aktörer har såväl ett operativt gransknings och utredningskrav, som ett regelefterlevnadskrav. Arbetet mot...

Stockholms skärgård som Världsarv ger ett lyft för hållbar utveckling

Stockholms skärgård som Världsarv ger ett lyft för hållbar utveckling Östersjön kan transformeras från att vara ett lokalt miljöproblem till att bli en tillgång för många genom klassificering som Världsarv. Initiativet Hela Skärgården, har precis lyckats förhindra en ny farled för internationella kryssningsfartyg som planerades att sprängas genom Stockholms ytterskärgård....

Långsiktigt fastighetsägande är grundbulten i samhällsbygget

Långsiktigt fastighetsägande är grundbulten i samhällsbygget Stena Fastigheter är en av Sveriges största privata fastighetsägare med över 25 000 bostäder och ca 3500 kommersiella kunder i portföljen. Relationsförvaltning är Stena Fastigheters eget arbetssätt för att utveckla hållbara boendemiljöer och arbetsplatser. Det har gett goda resultat och Stena Fastigheter har prisats ett...

Företagets hållbarhetsarbete påverkar lokalsamhället

Företagets hållbarhetsarbete påverkar lokalsamhället   Nordic Choice Hotels arbetar för att alla hotell skall vara ”mötesplatsen” på den lokala orten inte bara i sociala sammanhang utan även för Hållbarhetsfrågor. Nu ser vi hur dessa samarbeten växer fram mycket tack vare ägaren Petter Stordalens starka engagemang och ett genuint intresse för lokalsamhällets...

Hur Global Reporting Initiative (GRI) och de globala målen hänger ihop

Hur Global Reporting Initiative (GRI) och de globala målen hänger ihop GRI är ett globalt verktyg, en gemensam standard, vilket gör att olika bolag kan jämföra sig med varandra och bli jämförda. Vinsten för ett företag att välja GRI som redovisningsstandard är uppenbar; det är enklare att använda ett färdigt...

Så kan svenska företag förebygga korruption

Så kan svenska företag förebygga korruption Arbetet mot korruption blir allt viktigare även för svenska företag. Samhällets attityder förändras snabbt samtidigt som lagstiftningen ställer större krav på företagens ansvar i hela värdekedjan. Bland annat kan amerikansk och brittisk anti-korruptionslagstiftning drabba svenska företag i alla länder. Med ett systematiskt, förebyggande antikorruptionsprogram...

Hållbart ledarskap är ett lönsamt sätt att hantera ständig förändring

Hållbart ledarskap är ett lönsamt sätt att hantera ständig förändring Dagen föränderliga värld ställer stora krav på ett hållbart ledarskap som klarar att facilitera förändringsarbete om och om igen. Då säkerställs långsiktigt goda ekonomiska resultat och modiga medarbetare som bidrar efter bästa förmåga. Grundbultarna för ett hållbart ledarskap är ledning...

Med respekt för varandras olikheter – en upplyst bransch kan lösa kompetensbristen

Med respekt för varandras olikheter – en upplyst bransch kan lösa kompetensbristen Upplyst är ett unikt gränsöverskidande initiativ från parterna Installatörsföretagen och Elektrikerna för att minska sexism och kränkande beteende inom sin del av samhällsbyggnadssektorn. En bra och inkluderande arbetsmiljö där även kvinnor känner sig välkomna är en nödvändighet för...

Förvandla hållbarhetsrapporten till ett verktyg i affärsutvecklingen

Förvandla hållbarhetsrapporten till ett verktyg i affärsutvecklingen Integrera hållbarhetsarbetet i kärnverksamheten så blir det ett stöd för affärs-utvecklingen, stärk företaget förmåga att snabbt agera på förändringar i omvärlden. Snart kommer företag också att behöva utfallet av övriga hållbarhetsfaktorer lika ofta som vi idag gör ekonomiska rapporter, för att kunna hantera...

Hållbarhet är enligt lagen betydligt mer än bara en rapport

Hållbarhet är enligt lagen betydligt mer än bara en rapport Hållbarhet har funnits i vår svenska lagstiftning i många hundra år. Förutom redovisnings-lagen och miljöbalken är också hela arbetsmiljölagstiftningen, stora delar av grundlagen så som tex yttrandefrihet och arbetsrätten en del av Hållbarhet. Ur ett legalt perspektiv har vi arbetat...

Så kan socialt ansvarstagande öka företagets lönsamhet

Så kan socialt ansvarstagande öka företagets lönsamhet Med smart analys av företagets verksamhet och lite kreativitet kan man hitta affärsrelaterade möjligheter att inte bara ge bistånd som skapar nytta för mottagarna utan även rena kostnadsbesparingar i den egna verksamheten.  Human Bridge visar på många bra exempel som inspiration för företag...

Psykologisk Hållbarhet

Psykologisk Hållbarhet Psykologisk hållbarhet handlar mycket om det egenansvar som var och en har för att må bättre. Vi behöver påminnas om det vi redan vet. Grunden för ett liv i balans är god sömn, mat och motion kombinerat med sociala relationer och mentalt välbefinnande. Psykologisk hållbarhet innebär inte ett...