Kontakt

Anna Weiner Jiffer

Anna Weiner Jiffer

Tel: 070 681 61 50
Epost: anna.weiner.jiffer@hallbartillvaxt.eu

Grundare, ordförande och seniorkonsult HållbarTillväxt AB

Mångårig erfarenhet av bolagsledning- och utveckling inom flera branscher, ledarskap, förändringsarbete, affärs- och teknikutveckling, kvalitetssäkring, spårbarhet och transparens, kommunikation. Arbetat med strategisk affärsutveckling i 20 år som VD och affärsområdeschef i små och stora bolag i Sverige och internationellt. Erfarenhet från detaljhandel, bygg och infrastruktur, IT, fastigheter och medicinteknik, från bolag som Ellen AB, Railcare, Kungsleden, IKEA och Serendipity AB.

Civilingenjör Väg och Vatten och Chalmers Entreprenörsskola

Carl Renström

Carl Renström

Tel: 070 689 30 03
Epost: carl@renstrom.st

Mångårig erfarenhet av bolagsledning- och utveckling inom flera branscher. Juridik, ledarskap, produktutveckling, försäljning, compliance, it-utveckling och bank. Arbetat med strategisk affärsutveckling i 20 år som affärsområdeschef. 10 års erfarenhet med juridiskt arbete. Styrelseerfarenhet från svenska och internationella bolag. Handelsbanken, Visa Europe, Mässrestauranger AB, Beans in Cup AB

Juristexamen från Uppsala universitet.

Liselotte Söder

Liselotte Söder

Tel: 072 525 77 27
Epost: liselotte.soder@econom.se

Varit verksam inom redovisnings- och skatteområdet i drygt 25 år, bland annat genom drift av egen redovisningsbyrå, som kontorschef för större redovisningsbyrå samt seniorkonsult med uppdrag som ekonomichef och CFO. Erfarenhet från såväl ägarledda företag som noterade bolag.

Kompetens inom strategi och affärsutveckling, ekonomi- och verksamhetsstyrning samt ledarskap.

Certifierad controller, auktoriserad redovisningskonsult

Certifierad First North board and management training, Nasdaq Stockholm

Certifierad GRI (Global Reporting Initiative) Standards för hållbarhetsredovisning

Johanna Weiner Jiffer

Johanna Weiner Jiffer

Epost: johanna.w.jiffer@hallbartillvaxt.eu

Kandiderar i filosofi vid Lunds universitet. Har tidigare läst på Kungsholmens gymnasium; Global health and development där hon skrev sitt gymnasiearbete om Rwandas utveckling från krig och folkmord till idag ett av Afrikas mest välmående och växande länder.

Hållbar Tillväxt AB