Om HållbarTillväxt

Vi skapar och utvecklar långsiktigt lönsamma affärer.

Om HållbarTillväxt

HållbarTillväxt är ett konsultbolag med lång samlad erfarenhet av hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv. För oss har alltid hållbarhet varit så mycket mer än miljöhänsyn. Under senare år, inte minst efter 2015 då FN fastställde de nya hållbara utvecklingsmålen i Agenda 2030, har en bredare syn på hållbarhet vuxit fram som stämmer väl överens med vår uppfattning om ett äkta hållbarhetsarbete. Om en verksamhet ska vara långsiktigt livskraftig måste själva affären vara hållbar ur flera perspektiv.

Vår samlade erfarenhet av arbete med hållbarhet ur olika perspektiv, leverans av strategiska konsulttjänster och våra tidigare ledande befattningar med affärsansvar inom ett flertal olika branscher gör att vi kan bidra på ett relevent, pragmatiskt, affärsmässigt och rationellt sätt till företag och organisationers hållbarhetsarbete.

Anna Weiner Jiffer

Anna är civilingenjör Väg o Vatten. Anna har arbetat med affärsutveckling i över 20 år i små och stora bolag i Sverige och internationellt. Hon har erfarenheter av hållbarhetsarbete inom detaljhandel som Sustainability leader på IKEA, fastigheter och medicinteknik. Anna har haft ledande befattningar i såväl högteknologiska start-up som global koncern med ansvar för utveckling av hela värdekedjan.

Liselotte Söder

  • Bred redovisnings- och skatteerfarenhet.
  • Strategi och affärsutveckling, ekonomi- och verksamhetsstyrning samt ledarskap.
  • Nasdaq Stockholm Board and mgmt training
  • Certifierad GRI
  • Redovisningsekonom, controller

Carl Renström

  • Bolagsledning- och utveckling inom flera branscher. Juridik, ledarskap, produktutveckling, försäljning, compliance, it-utveckling  och bank.
  • Strategisk affärsutveckling
  • Styrelselseerfarenhet
  • Jurist
Hållbar Tillväxt AB