Managementkonsulter

Vi tror att hållbart affärsmannaskap är grunden för långsiktigt lönsamma verksamheter och ett hållbart samhälle. När miljö, människa och ekonomi samverkar skapas hållbar tillväxt.

Heltäckande konsultstöd; från rapporter till planer och ökad lönsamhet.

HållbarTillväxt AB är seniora managementkonsulter som arbetar med företag och organisationer för att skapa långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara verksamheter. Vi integrerar hållbarhetsarbetet i ordinarie verksamhet, bistår med beställarkompetens av experter och coachar ledning och styrelse vid affärsutveckling. Genom vår långa och breda affärserfarenhet, operativa kunskap och strategiska kompetens, vet och förstår vi hur det är att driva affär och utveckla verksamheter. Och vi vet hur man implementerar förändringar och lever sina värderingar – på riktigt.

Vi skapar och utvecklar långsiktigt lönsamma affärer.

Hållbarhet som del av affären

Hållbarhet som del av affären

De ökande kraven på hållbarhet är en realitet och kan nyttjas som en möjlighet för många företag. Det gäller ökad intjäningsförmåga, tillväxt och långsiktighet. Konsumenter, medarbetare och investerare i Sverige och i andra länder har blivit allt mer medvetna i sina...

Pandemin skapar förutsättningar för ett bättre klimat

Pandemin skapar förutsättningar för ett bättre klimat

I veckan publicerades en mycket bra, väl genomarbetad och underbyggd artikel i SvD. Artikeln tar upp en intressant insikt och tydliggör vårt dilemma. Om vi vill rädda vår tillvaro på planeten genom att inte låta våra utsläpp förstöra atmosfären och höja temperaturen...

Kundernas nya beteende utmanar säljarnas kompetens

Kundernas nya beteende utmanar säljarnas kompetens

Vad innebär egentligen digital transformation och hur påverkas ditt företag och dina medarbetare? Är ditt företag rustat för den nya verkligheten? För de flesta företag är eller borde en ökad digitalisering redan vara en central del i bolagets utveckling. Befintliga...

Den nya verkligheten, med Corona

Den nya verkligheten, med Corona

”Pandemin är inte över. Det råder en ny verklighet som vi måste förhålla oss till” Anna Weiner Jiffer, grundare HållbarTillväxt AB. Corona krisen har fört med sig såväl insikter, möjligheter till effektiviseringar och nya affärsmodeller som stora förluster och...

Hållbar Tillväxt AB