Heltäckande konsultstöd; från rapporter till planer och ökad lönsamhet.

HållbarTillväxt AB är seniora managementkonsulter som arbetar med företag och organisationer för att skapa långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara verksamheter. Vi integrerar hållbarhetsarbetet i ordinarie verksamhet, bistår med beställarkompetens av experter och coachar ledning och styrelse vid affärsutveckling. Genom vår långa och breda affärserfarenhet, operativa kunskap och strategiska kompetens, vet och förstår vi hur det är att driva affär och utveckla verksamheter. Vi vet hur man implementerar förändringar och lever sina värderingar – på riktigt.

Vi skapar och utvecklar långsiktigt lönsamma affärer.

 

 

Väsentlighetsanalys i värdekedjan

Enligt den nya lagstiftningen från EU skall alla större bolag göra en dubbel väsentlighetsanalys för att kunna redovisa enligt de nya ESG-kraven. Men vad innebär det egentligen att göra en dubbel materialitetsanalys? Anna Weiner Jiffer från Hållbar Tillväxt reder ut...

Hur relevant är hållbarhet och ESG, egentligen?

Hållbarhet genomsyrar allt Vi har idag ett ökat fokus på hållbarhet. Hållbart företagande handlar om betydligt mer än att ta miljömässiga hänsyn. Hållbarhet innebär att företaget arbetar med långsiktighet och är ansvarstagande inom alla delar i företaget. Ett företag...

VARJE KOMMUN KAN HITTA SIN EGEN HÅLLBARHETSPROFIL

Att verka hållbart är någonting som är relevant för alla, oavsett om man är en del av ett företag eller verksam inom en kommun. Genom att identifiera varje kommuns möjligheter att påverka våra Globala Hållbarhetsmål bidrar HållbarTillväxt till långsiktig utveckling...

Hållbarhet som del av affären

De ökande kraven på hållbarhet är en realitet och kan nyttjas som en möjlighet för många företag. Det gäller ökad intjäningsförmåga, tillväxt och långsiktighet. Konsumenter, medarbetare och investerare i Sverige och i andra länder har blivit allt mer medvetna i sina...

Hållbar Tillväxt AB