Vi erbjuder heltäckande konsultstöd; från rapporter till planer och ökad lönsamhet.

HållbarTillväxt är ett konsultföretag med seniora managementkonsulter som arbetar med företag och organisationer för att skapa långsiktigt ekonomiskt, mänskligt och miljömässigt hållbara verksamheter. Vi integrerar hållbarhetsarbetet i ordinarie verksamhet, bistår med beställarkompetens av experter och coachar ledning och styrelse vid affärsutveckling. Genom vår långa och breda affärserfarenhet, operativa kunskap och strategiska kompetens, vet och förstår vi hur det är att driva affär och utveckla verksamheter. Vi vet hur man implementerar förändringar och lever sina värderingar – på riktigt.

Vi skapar och utvecklar långsiktigt lönsamma affärer.

CSRD – ett sätt att framtidssäkra ditt bolag

Att ha en hållbar affär blir en allt viktigare konkurrensfördel. Samhället, kunder, investerare, talanger och konsumenter vill kunna utvärdrea och jämföra Företag och tjänster ur ett hållbarhetsperspektiv.

Därför har EU beslutat att utöka kraven för hållbarhetsrapportering genom ett nytt direktiv, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och en standard som tydliggör hur man skall göra; ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

I denna korta film försöker HållbarTillväxt bena ut vad som är vad och hur ditt Företag kan anpassa rapporteringen till er ambitionsnivå och storlek.

Vi hjälper dig, både med att ta fram relevant nivå för att klara kraven, verksamhetsanpassade processer, verktyg och roller kopplat till rapporteringen och att genomföra förändringsarbetet. Kontakta oss så berättar vi mer! www.hallbartillvaxt.eu

Möt Hållbar Tillväxt under Almedalsveckan 2024

Under Almedalsveckan (tis 25 juni – fre 28 juni) finns experter på plats i samtal kring CSRD, Dubbel Västentlighetsanalys, Gap analys, infasningsmöjligheter och hur man får gehör från sin ledning och styrelse i hållbarhetsarbetet. Tveka inte att ta att komma förbi vår...

Klimatbegränsningar är först ut bland hållbarhetsfrågorna

Under sommaren och hösten kommer vi i kortare artiklar att förklara, förenkla och gå igenom de olika stegen som just nu är högst aktuella inom hållbarhetsområdet; CSRD och ESRS. Klimatbegränsningar är först ut bland hållbarhetsfrågorna När man står i startgroparna för...

CSRD – så mycket kostar det

Onsdagen den 3 april passerades en stor milstolpe i framtidens krav på företagens hållbarhetsredovisningar och ett steg närmare hållbara investeringar. Då lämnade regeringen in en proposition till riksdagen om lagändringar för att kunna implementera de nya omfattande...

Hur relevant är Hållbarhet och ESG, Egentligen?

Hållbarhet genomsyrar allt Vi har idag ett ökat fokus på hållbarhet. Hållbart företagande handlar om betydligt mer än att ta miljömässiga hänsyn. Hållbarhet innebär att företaget arbetar med långsiktighet och är ansvarstagande inom alla delar i företaget. Ett företag...

Fem områden att ha koll på i ditt företags ESG arbete: Råd från hållbarhetsexperten

Hållbarhet innebär mer än bara miljöhänsyn; det handlar också om att arbeta långsiktigt och ta ansvar inom alla delar av ett företag. Hållbarhetsexpert Anna Weiner Jiffer betonar vikten av ESG (miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning) och hur det har påverkat företagens syn på hållbarhet.

Ett långsiktigt ansvarstagande lägger grunden för tillväxt och lönsamhet

Att verka hållbart är att ta ansvar för en långsiktig fortlevnad. Kraven på ett utvecklat hållbarhetsarbete blir allt tydligare och omfattande på såväl stora och medelstora som mindre företag. Genom att ta rätt stegökar företag sin bärkraftighet på marknaden....
Hållbar Tillväxt AB