Vi erbjuder heltäckande konsultstöd; från rapporter till planer och ökad lönsamhet.

HållbarTillväxt är ett konsultföretag med seniora managementkonsulter som arbetar med företag och organisationer för att skapa långsiktigt ekonomiskt, mänskligt och miljömässigt hållbara verksamheter. Vi integrerar hållbarhetsarbetet i ordinarie verksamhet, bistår med beställarkompetens av experter och coachar ledning och styrelse vid affärsutveckling. Genom vår långa och breda affärserfarenhet, operativa kunskap och strategiska kompetens, vet och förstår vi hur det är att driva affär och utveckla verksamheter. Vi vet hur man implementerar förändringar och lever sina värderingar – på riktigt.

Vi skapar och utvecklar långsiktigt lönsamma affärer.

Socialt ansvarstagande i värdekedjan – både utmaning och möjlighet

EU:s nya CSRD-direktiv klargör att företag måste tillhandahålla en hållbarhetsrapport som besvarar frågor gällande miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. Detta ställer höga krav på företag samtidigt som kraven öppnar upp för möjligheter att göra skillnad gällande...

Väsentlighetsanalys i värdekedjan

Enligt den nya lagstiftningen från EU skall alla större bolag göra en dubbel väsentlighetsanalys för att kunna redovisa enligt de nya ESG-kraven. Men vad innebär det egentligen att göra en dubbel materialitetsanalys? Anna Weiner Jiffer från Hållbar Tillväxt reder ut...

The Corporate Sustainability Reporting Directive significantly extends the scope and reporting requirements for midsize and large companies in Europe.

,The EU adopted the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in November 2022. It will replace the Non-Financial Reporting Directive (NFRD) and changes the way companies must publicly disclose adequate information about the risks, opportunities and impacts...

Hur relevant är hållbarhet och ESG, egentligen?

Hållbarhet genomsyrar allt Vi har idag ett ökat fokus på hållbarhet. Hållbart företagande handlar om betydligt mer än att ta miljömässiga hänsyn. Hållbarhet innebär att företaget arbetar med långsiktighet och är ansvarstagande inom alla delar i företaget. Ett företag...

Ett långsiktigt ansvarstagande lägger grunden för tillväxt och lönsamhet

Att verka hållbart är att ta ansvar för en långsiktig fortlevnad. Kraven på ett utvecklat hållbarhetsarbete blir allt tydligare och omfattande på såväl stora och medelstora som mindre företag. Genom att ta rätt stegökar företag sin bärkraftighet på marknaden....

VARJE KOMMUN KAN HITTA SIN EGEN HÅLLBARHETSPROFIL

Att verka hållbart är någonting som är relevant för alla, oavsett om man är en del av ett företag eller verksam inom en kommun. Genom att identifiera varje kommuns möjligheter att påverka våra Globala Hållbarhetsmål bidrar HållbarTillväxt till långsiktig utveckling...

Hållbarhet som del av affären

De ökande kraven på hållbarhet är en realitet och kan nyttjas som en möjlighet för många företag. Det gäller ökad intjäningsförmåga, tillväxt och långsiktighet. Konsumenter, medarbetare och investerare i Sverige och i andra länder har blivit allt mer medvetna i sina...

When “Greed is good” meets trusting pension savers – The result is ALLRA

Free Market fundamentalismThe big idea behind opening up a part of the Swedish mandatory pension savings systems to free market competition was to give pension savers access to better investment management and higher returns. This deregulation was based on the same...

Pandemin skapar förutsättningar för ett bättre klimat

I veckan publicerades en mycket bra, väl genomarbetad och underbyggd artikel i SvD. Artikeln tar upp en intressant insikt och tydliggör vårt dilemma. Om vi vill rädda vår tillvaro på planeten genom att inte låta våra utsläpp förstöra atmosfären och höja temperaturen...

Kundernas nya beteende utmanar säljarnas kompetens

Vad innebär egentligen digital transformation och hur påverkas ditt företag och dina medarbetare? Är ditt företag rustat för den nya verkligheten? För de flesta företag är eller borde en ökad digitalisering redan vara en central del i bolagets utveckling. Befintliga...
Hållbar Tillväxt AB