Experter

Så blir hållbarhetsarbetet en viktig del av utvecklingen

Experter

Under arbetet med hållbarhetsrapporten eller i ordinarie hållbarhetsarbete kan det komma upp ärenden, frågeställningar och delade meningar internt i organisationen om fakta och andra förhållanden som är specifika, eller mer eller mindre unika, för verksamheten och som inte enkelt går att reda ut med hjälp av allmänt tillgänglig information. Att få stöd och hjälp från en expert inom området kan då vara ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att komma vidare i sitt arbete. Att i svåra frågor kunna hänvisa till en auktoritet inom området stärker trovärdigheten och skapar trygghet i organisationen.
HållbarTillväxt har genom sitt nätverk tillgång till ett flertal experter inom olika områden som har relevans för såväl hållbarhetsrapprotering som hållbarhetsarbete i stort. Vid behov av detaljerad expertkunskap inom ett specifikt område kan vi oftast hjälpa organisationen rätt genom våra goda kontakter på universitet, högskolor och myndigheter.

Hållbar Tillväxt AB