Hållbarhetsarbete

Så blir hållbarhetsarbetet en viktig del av utvecklingen

Så blir hållbarhetsarbetet en viktig del av utvecklingen

De flesta företag och organisationer fungerar bra men omvärlden, inte minst kunder och anställda, ställer numera högre krav på att företagen inte bara levererar utlovade varor och tjänster med rätt kvalitet utan också att företaget säkerställer en långsiktig överlevnad, har en sund samverkan med människor och samhälle samt respekterar och värnar miljön. Kunskapen, insikterna och kraven på en äkta hållbar verksamhet har helt tydligt ökat. HållbarTillväxt arbetar med att utveckla verksamheters hållbarhet.

HållbarTillväxt bidrar till att verksamheten:

  • Uppfyller kraven i den nya lagstiftningen om hållbarhetsrapport
  • Utvecklar ett kvalificerat internt hållbarhetsarbete
  • Ökar kunskap och medvetenhet i den egna organisationen
  • Har tillgång till hållbarhetsexperter som är relevanta för verksamheten
  • Förbättrar sin strategiska utveckling och innovation för mer hållbara produkter och tjänster
  • Har faktabaserad grund och analyser för ökad tillväxt och bättre lönsamhet
Hållbar Tillväxt AB