Hållbarhetsarbete

Så blir hållbarhetsarbetet en viktig del av utvecklingen

Hållbarhetsarbetet är en del av affärsutvecklingen

Många företag och organisationer fungerar bra och möts idag av en allt mer utmanande omvärld, inte minst kunder och anställda, som numera ställer högre krav på att bolag inte bara levererar utlovade varor och tjänster med rätt kvalitet utan också ett långsiktigt ansvarstagande. Kunder, medarbetare och investerare förväntar sig också att det finns en sund samverkan med människor och samhälle samt att bolag respekterar och värnar om miljön. Kunskapen, insikterna och kraven på en hållbar verksamhet har helt tydligt ökat och kopplingen till affärsutvecklingen är uppenbar. HållbarTillväxt arbetar med att utveckla verksamheters hållbarhetsarbete genom att identifiera och integrera de hållbarhetsfrågor som skapar värde.

HållbarTillväxt bidrar till att verksamheten:

–  Uppfyller kraven i den nya lagstiftningen om hållbarhetsrapportering (CSRD)

–  Utvecklar ett kvalificerat internt hållbarhetsarbete

–  Ökar kunskap och medvetenhet i den egna organisationen

–  Har tillgång till experter inom de hållbarhetsområden som är relevanta för verksamheten

–  Förbättrar sin strategiska utveckling och innovation för mer hållbara produkter och tjänster

–  På en faktabaserad grund och med analyser skapar ökad tillväxt och bättre lönsamhet

Hållbar Tillväxt AB