Hållbarhetsarbete

Så blir hållbarhetsarbetet en viktig del av utvecklingen

Så blir hållbarhetsarbetet en viktig del av utvecklingen

Många företag och organisationer fungerar bra men bemöts idag utav en omvärld, inte minst kunder och anställda, som numera ställer högre krav på att företag inte bara levererar utlovade varor och tjänster med rätt kvalitet utan också att företag säkerställer en långsiktig överlevnad, har en sund samverkan med människor och samhälle samt respekterar och värnar om miljön. Kunskapen, insikterna och kraven på en äkta hållbar verksamhet har helt tydligt ökat. HållbarTillväxt arbetar med att utveckla verksamheters hållbarhetsarbete.

 HållbarTillväxt bidrar till att verksamheten:

–  Uppfyller kraven i den nya lagstiftningen om hållbarhetsrapportering (CSRD)

–  Utvecklar ett kvalificerat internt hållbarhetsarbete

–  Ökar kunskap och medvetenhet i den egna organisationen

–  Har tillgång till hållbarhetsexperter som är relevanta för verksamheten

–  Förbättrar sin strategiska utveckling och innovation för mer hållbara produkter och tjänster

–  På en faktabaserad grund och med analyser skapar ökad tillväxt och bättre lönsamhet

Hållbar Tillväxt AB