ISO 26000

Ett utmärkt stöd i hållbarhetsarbetet

 

Verksamheter som använder ISO 26000 som grund uppnår en rad fördelar.

  • Organisationen bygger snabbare och enklare upp sin hållbarhetsstruktur
  • Ansvariga kan känna trygghet i att allt väsentligt täcks in, det är många olika intressenter som under lång tid ha utvecklat standarden
  • Anpassning till verksamhetens praktiska förutsättningar är enkel men systematisk
  • Standarden ger bra underlag för intern utbildning
  • Skapar trovärdighet runt hållbarhetsarbetet både internt och externt
  • Det blir enkelt att kommunicera hållbarhetsarbetet till kunder och andra externa intressenter

Det här är ISO 26000

ISO 2600 är en standard som har utvecklats under flera decennier av flera hundra olika organisationer, bland annat representanter för ett 90-tal länder, olika experter och forskare samt många globala bolag och andra icke-kommersiella verksamheter. Standarden finns inom ISO-systemet för att vara en global standard.

Målsättningen är att på ett effektivt och systematiskt sätt bidra till en global hållbar utveckling. Därför betonas vikten av resultat och ständiga förbättringar. Meningen är att standarden kan anpassas till alla typer av organisationer oberoende av om det är en kommersiell verksamhet, offentlig verksamhet eller ideell organisation. ISO 26000s sju huvudområden är relevanta för alla typer av organisationer medan de olika delområdena anpassas till verksamheten. Nyttan är också oberoende av organisationens mognad eller utvecklingsnivå.

HållbarTillväxt stödjer företag och andra organisationer att i sitt hållbarhetsarbete utgå från den struktur, de råd och rekommendationer som finns beskrivet i standarden.

Beroende på hur långt organisationen har hunnit när det gäller att bygga upp hållbarhetsstrukturer och –metoder varierar våra insatser. För en verksamhet som är i början av sitt utvecklingsarbete kan ett traditionellt projekt vara den bästa lösningen. För en organisation som redan har ett omfattande internt arbete räcker det med en GAP-analys för att hitta eventuella brister som kan åtgärdas efter behov. Ofta ingår följande aktiviteter:

  • Due dilligence för att identifiera de effekter som verksamhetens beslut och aktiviteter har på ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden
  • Identifiering av relevanta huvudområden för verksamheten
  • Identifiera organisationens inflytandesfär
  • Prioritera och sätt mål för valda områden

Ofta behöver man också skapa eller se över riktlinjer och policys och kompetensutveckla medarbetarna. Full effekt får organisationen om arbetet integreras i de vanliga styrsystemen (affärsutveckling, rapportering etc.) och om resultatet rapporteras och kommuniceras med fokus på genomförda förbättringar.

Hållbar Tillväxt AB