ISO26000

Ett utmärkt stöd i hållbarhetsarbetet

ISO 26000 – ett utmärkt stöd i hållbarhetsarbetet

ISO 26000 är en internationell standard för social hållbarhet, eller enligt standarden socialt ansvarstagande, i både affärsdrivande och andra verksamheter. Syftet är att bidra till en global hållbar utveckling. Standarden finns inom ISO-systemet men det går inte att certifiera en verksamhet enligt ISO 26000 eftersom den inte innehåller några skall-krav. Däremot finns omfattande råd och förslag till hur man kan driva både det interna och externa hållbarhetsarbetet på ett heltäckande och systematiskt sätt. Konstruktionen har kommit till för att göra arbetet flexibelt och samtidigt anpassningsbart till alla typer av verksamheter. Standarden lägger stor vikt vid organisationens värderingar, förhållningssätt och att ständiga förbättringar.

Verksamheter som använder ISO 26000 som grund uppnår en rad fördelar.

  • Organisationen bygger snabbare och enklare upp sin hållbarhetsstruktur
  • Ansvariga kan känna trygghet i att allt väsentligt täcks in, det är många olika intressenter som under lång tid ha utvecklat standarden
  • Anpassning till verksamhetens praktiska förutsättningar är enkel men systematisk
  • Standarden ger bra underlag för intern utbildning
  • Skapar trovärdighet runt hållbarhetsarbetet både internt och externt
  • Det blir enkelt att kommunicera hållbarhetsarbetet till kunder och andra externa intressenter

HållbarTillväxt stödjer företag och andra organisationer att i sitt hållbarhetsarbete utgå från den struktur, de råd och rekommendationer som finns beskrivet i standarden.

Beroende på hur långt organisationen har hunnit när det gäller att bygga upp hållbarhetsstrukturer och –metoder varierar våra insatser. För en verksamhet som är i början av sitt utvecklingsarbete kan ett traditionellt projekt vara den bästa lösningen. För en organisation som redan har ett omfattande internt arbete räcker det med en GAP-analys för att hitta eventuella brister som kan åtgärdas efter behov. Ofta ingår följande aktiviteter:

  • Due dilligence för att identifiera de effekter som verksamhetens beslut och aktiviteter har på ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden
  • Identifiering av relevanta huvudområden för verksamheten
  • Identifiera organisationens inflytandesfär
  • Prioritera och sätt mål för valda områden

Ofta behöver man också skapa eller se över riktlinjer och policys och kompetensutveckla medarbetarna. Full effekt får organisationen om arbetet integreras i de vanliga styrsystemen (affärsutveckling, rapportering etc.) och om resultatet rapporteras och kommuniceras med fokus på genomförda förbättringar.

Hållbar Tillväxt AB