Väsentlighetsanalys i värdekedjan

Väsentlighetsanalys i värdekedjan

Enligt den nya lagstiftningen från EU skall alla större bolag göra en dubbel väsentlighetsanalys för att kunna redovisa enligt de nya ESG-kraven. Men vad innebär det egentligen att göra en dubbel materialitetsanalys? Anna Weiner Jiffer från Hållbar Tillväxt reder ut...
Hållbar Tillväxt AB