Att verka hållbart är någonting som är relevant för alla, oavsett om man är en del av ett företag eller verksam inom en kommun. Genom att identifiera varje kommuns möjligheter att påverka våra Globala Hållbarhetsmål bidrar HållbarTillväxt till långsiktig utveckling för svenska kommuner – där såväl ökade intäkter som effektivare resursutnyttjande spelar en viktig roll.

 Som kommuninvånare blir man automatiskt en kund till
kommunen, vars skattepengar används för att finansiera
alla samhällsfunktioner. Genom att genomföra en hållbarhetsprofilering tillsammans med HållbarTillväxt får mansom kommun hjälp att öka lönsamheten och stärka den långsiktiga uthålligheten. Vilket skapar förutsättningar för en hållbar kommun.

– Alla kommuninvånare är på olika sätt kommunernas
kunder. Om man utgår ifrån det perspektivet, när man
definierar vad hållbarhet är för respektive kommun, så
får man en hållbarhetsprofil. Utifrån profilen definierar vi
sedan vilka mål dessa kommuner ska arbeta mot, där ett av dessa brukar handla om hur de ska optimera sin budget för att uppfylla nödvändiga funktioner, berättar Anna Weiner Jiffer, grundare av HållbarTillväxt AB.

En av de viktigaste delarna för att uppnå en ekonomisk
hållbarhet är, förutom en mer effektiv resursanvändning
och ökad kostnadskontroll, enligt Anna Weiner Jiffer att
se till möjliga intäktskällor och hur dessa kan ökas. HållbarTillväxt hjälper kommuner att identifiera nya affärsmöjligheter och att utveckla och skala de förutsättningar som finns – och därmed bidra till möjligheten att öka intäkterna. Där även funktioner såsom besöksnäring och event spelar en viktig roll.
För att kunna öka sina intäktskällor gäller det därför för
kommunen att se över vilka marknadsunderlag och erbjudanden som går att använda för att locka till sig besökare.

– Vi är med och identifierar möjligheterna, så att det unika erbjudandet för den enskilda kommunen kommer fram. Vi erbjuder även ren affärsutveckling, som gör att vi
bidrar till en bättre utväxling på det som redan finns inom kommunen.

Allt har sin grund i en hållbarhetsprofilering, där varje kommuns unika möjligheter och förutsättningar matchas med de krav som ställs av dess intressenter, alla som berörs, säger Anna.

– Att arbeta hållbart handlar inte bara om att rädda miljön, utan även om att skapa livskraftiga och attraktiva
kommuner på sikt. Vi förstår att varje kommun är unik
och i vissa mindre kommuner är det några få personer som ska ratta alla tjänster. Vi försöker hjälpa dem att hitta rätt fokus där de kan göra skillnad, utan att inte springa mot alla målen. Det är viktigt att identifiera vart man kan bidra med förändring och skapa förutsättningar att göra det. Det ger stolthet till den egna kommunen, avslutar Anna.

Ta första steget mot en mer hållbar kommunstandard på:
Hallbartillvaxtab.se

 


Hållbarheten och FN:s globala hållbarhetsmål har tre
sammanlänkande perspektiv; ekonomisk hållbarhet,
socialt och miljömässigt ansvarstagande. Dessa mål
matchas till respektive kommuns förutsättningar för att hitta den unika hållbarhetsprofilen för varje kommun.

Hållbar Tillväxt AB