I veckan publicerades en mycket bra, väl genomarbetad och underbyggd artikel i SvD. Artikeln tar upp en intressant insikt och tydliggör vårt dilemma. Om vi vill rädda vår tillvaro på planeten genom att inte låta våra utsläpp förstöra atmosfären och höja temperaturen så måste vi ändra vårt beteende.

Restriktionerna till följd av pandemin har visat oss att vi kan påverka vår klimatpåverkan, våra koldioxid utsläpp, radikalt. 2020 hade vi 17% mindre utsläpp av CO2e än året innan. Tack vare alla nedstängningar har mycket av det som inte verkade vara möjligt nu visat sig vara möjligt. Vi har en kraftigt ökad digitalisering, minskat resandet, Greentech har fått en ny boom, etc.

För att nå det mål man enats om i Parisavtalet behöver vi sänka våra utsläpp lika mycket VARJE år. Detta är inte rimligt. Vi kan inte stänga ner hela samhällen.

Hur skall det då gå till?

Vi skall driva på elektrifiering – javisst, men det innebär i praktiken att vi behöver MER energi. Om vi BÅDE skall ersätta befintliga energikällor OCH öka tillgången på energi som elektrifieringen kräver.

Den största och första bidragande faktorn till att minska klimatpåverkan och minska höjningen av temperaturen, enligt våra makthavare och beslutfattare, är Energieffektivisering. Och detta har de nog alldeles rätt i. Vi behöver se på energi som en begränsad resurs som vi måste hushålla bättre med. Industrin är den sektor som skall bidra med de största effektiviseringarna genom att minimera förluster och implementera klimatsmartare lösningar. Därefter kommer sektorn byggnader, hela 30% av effektiviseringsvinsterna skall komma från att vi värmer och kyler våra byggnader på bättre sätt.

Den näst största bidragande faktorn är framtagande och nyttjande av fossilfria och förnyelsebara energikällor. Kol har nått sin peek. Vi använder allt mindre kol. Olja är på väg att nå sin kulmen också, men så länge vi inte har tillräcklig stor produktion och tillgång av alternativa bränslen för fordon så kommer inte detta ske. Det behövs både rimliga prisnivåer och stor tillgänglighet på alternativa bränslen samt nya typer av motorer. Alternativa källor är Biogas och Vätgas som nu håller på att bli allt billigare. Till detta kommer också naturkraftkällor som vind, vatten, jordvärme och sol. Alla dessa behöver omvandlas och lagras. Än så länge är batterier det bästa sättet att lagra de nya energierna. Och vattenmagasin för vattenkraften. Batterierna blir allt bättre, men framställs med hjälp av ändliga resurser och har begränsad livslängd. Ytterligare utveckling pågår överallt i världen och många bra initiativ kommer.

Den tredje faktorn för att klara klimatmålen är att öka kapaciteten. Vi behöver mer energi, inte bara för att fortsätta utvecklas och tillåta alla länder att komma till den levnadsstandard som vi har i väst utan också för hålla den nivån vi har. En stor del av befintliga energikällor skall ersättas med fossilfritt/förnybara energikällor och vi skall dessutom öka volymen för att ställa om till mer eldrift. För detta behövs utbyggnad av infrastruktur på ett effektivt och säkert sätt. Genom att koncentrera energiförsörjningen skapas stordriftsfördelar men kan också göra oss mer sårbara, både tekniskt, säkerhetspolitiskt och ekonomiskt.

En viktig framgångsfaktor kommer vara att vi enas och hjälps åt att nå det önskade läget snarare än att debattera varför vi befinner oss där vi är och vems fel det är. Vi kan av det senaste året lära oss att vi är otroligt förändringsbenägna såväl som individer som samhällen om det krävs och att många av de tekniska lösningarna redan finns. Nu skall vi ”bara” skala dem också.

Ett bra steg i rätt riktning är de nya reglerna för alla finansiella aktörer som från och med i år kommer behöva rapportera om hur deras verksamheter och verksamheter som de har intressen påverkar klimatförändringarna idag och på sikt. Det kallas den nya taxonomin; eller implementering av de rekommendationerna som tagits fram av, TCFD; Taskforce on climate-related finacial disclosures. Undertecknad återkommer inom kort med en förklaring av denna.

Hela artikeln: https://www.svd.se/hapnadsvackande-ras–men-manga-tolkar-det-fel

 

Författare: Anna Weiner Jiffer
Copyright, all right reserved HållbarTillväxt Sverige AB 2020
www.hallbartillvaxt.eu
Skapar och utvecklar långsiktigt lönsamma affärer.

Hållbar Tillväxt AB