De ökande kraven på hållbarhet är en realitet och kan nyttjas som en möjlighet för många företag. Det gäller ökad intjäningsförmåga, tillväxt och långsiktighet.

Konsumenter, medarbetare och investerare i Sverige och i andra länder har blivit allt mer medvetna i sina val – något som påverkar alla de marknader företag är aktiva på. De företag som inte tar ett aktivt ansvar för hela sin verksamhet och dess påverkan på människa och miljö riskerar att straffas av både medarbetare, kunder, leverantörer, intressenter, motparter och regelverk. Detta ställer nya krav på företag att arbeta med hållbarhetsfrågor på riktigt. Konsumenten vill i dag vara smart, modern och en god global medborgare som inte slösar med jordens resurser. Man undviker företag som inte arbetar hållbart, tar socialt ansvar eller värnar om den miljö de verkar i. Investerare ställer allt högre krav på att bolag har ett aktivt hållbarhetsarbete. Förutom avkastning på kapital, utvärderas också affärsmodellens hållbarhet, liksom företagets sociala och miljömässiga ansvarstagande. Ekonomisk hållbarhet innebär, förutom god intjäningsförmåga också att affären kan utvecklas och växa även över tid utan negativ påverkan på miljön och de olika ekosystem bolaget verkar i.

För att nå dit kan man inte använda en modell som ska fungera för alla. Vissa företag behöver se över sitt leverantörslandskap eller sin affärsmodell, medan andra behöver bli en mer attraktiv arbetsgivare eller transformeras i grunden för att möta ny lagstiftning eller investerarnas nya krav. HållbarTillväxt hjälper företag att identifiera vilka de väsentligaste hållbarhetsaspekterna för företaget, var man kan göra verklig skillnad, och vad det behöver göra för nå sina  hållbarhetsmål.

En verksamhet som är hållbar arbetar, långsiktigt, systematiskt och grundligt med tydliga mål. Hållbarhet kommer inifrån och sitter i företagets kultur. Konsumenter, medarbetare och även investerare, förväntar sig en genomgående medveten och ansvarstagande verksamhet. Det går inte att ha ofullständigt  hållbarhetsarbete och skylla på okunskap eller ovisshet. HållbarTillväxt hjälper företag att fokusera på hur man minskar sin negativa påverkan, och skapar en positiv inverkan, som till exempel mer nöjda medarbetare, bättre avkastning, delat lärande eller en grönare energiproduktion.

 

Hållbar Tillväxt AB