Förvaltning av pensioner är långsiktig och måste därför göras på ett hållbart sätt. Själva syftet med att förvalta människors pensioner skall utföras på bästa sätt för kunden, dvs säkras och maximeras för kommande pensionärer. När jag för ett tag sen såg SVTs dokumentär om Allra-skandalen slog det mig att det perspektivet helt saknades. Hållbarhet i form av samhällsnytta. Pensionssparande är en viktig del av vårt samhällskontrakt, vår trygghet. De som förvaltar dessa pengar borde utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv. Dvs hur kundnyttan på bästa sätt utvecklas, långsiktigt hållbart och tryggt.

Den viktigaste punkten i dokumentären verkade vara om det var lagligt att genom smarta finansiella transaktioner flytta flera hundra miljoner av spararnas pengar till pensionsförvaltarnas privata konton. Tingsrättens friande dom verkade helt baserad på att inget formellt fel begåtts. Sedan dess har också domen mot Falcon Funds förvaltare fallit: Fängelse och näringsförbud. Här har man tydligt visat på lagbrott.

Första sidan på DI 26 april.

För oss som inte är finansproffs så verkar allt detta mycket märkligt. Så länge något inte är olagligt så är det uppenbarligen fritt fram för pensionsförvaltare att bli rika på sina kunders bekostnad. Är det bara de klantiga som åker fast? Hur ska vi veta vem vi kan lita på med vårt sparande?

Borde inte pensionsförvaltarnas uppdrag vara att ge spararna en så bra framtida pension som möjligt?  Det är här som hållbarheten kommer in. Att ta långsiktigt hållbart ansvar.

Nedan en intervju med Rikard Lundgren, styrelseproffs och rådgivare inom finanssektorn av Anna Weiner Jiffer, grundare HållbarTillväxt AB.

Ett långsiktigt hållbart samhälle bygger på mer än bara det som står i lagar och regler. Det bygger på att vi alla som individer tar ansvar och gör rätt saker även om ingen kontrollerar oss utifrån själva syftet med vår verksamhet. Hållbarhet fungerar bara om vi kan lita på att vi gör det som är bäst och rätt för oss alla, för hela samhället också på längre sikt. Att vi inte stjäl boken på biblioteket. Vi källsorterar och återvinner våra sopor. Vi återanvänder och lagar det som är trasigt, vårdar och respekterar det vi har. Vi hjälper och tar ansvar för oss själva och våra medmänniskor. Vi dumpar inte batterier och bilar i naturen. Vi är försiktiga med att flyga, vi nyser i armvecket, alko-rengör våra händer och vabar så inte barnen sprider baciller och virus på dagis. I dessa Corona-tider respekterar vi smittskyddsregler som är obekväma för oss själva men som är till för allas bästa. Förtroende för varandra är en av grundstenarna i ett hållbart samhälle.  Samhällskontraktet bygger på att vi alla drar vårt strå till stacken och tar ansvar. Det finns gott om forskning som visar att ”high-trust” länder fungerar bättre, har högre tillväxt, har lyckligare och friskare medborgare. Detta perspektiv behöver genomsyra alla delar av samhället, så även pensionsförvaltning.

Rikard Lundgren är styrelseproffs i ett antal fondstyrelser i Luxemburg och ger råd till företag inom finanssektorn. Tidigare var han s.k. Chief Investment Officer under nästan 15 år. Han ansvarade för portföljer från 2,5 till drygt 200 miljarder kronor hos bl.a. Folksam, Inter-IKEA och APG, Hollands största pensionsstiftelse.

Hur tycker du vi ska se på pensionsförvaltares roll i samhället och deras ansvar för hållbarhet?

Samhällskritiska funktioner överlåter vi åt sakkunniga som får vårt förtroende att utföra sitt yrke på bästa sätt för oss och samhället; läkare, lärare, piloter, arkitekter, elektriker, kockar, poliser, psykologer, äldrevård och många fler. Om dessa skulle ta varje tillfälle att berika sig själva i stället för att göra det som är bra för oss som inte är experter, så skulle vi få ett samhälle som ingen av oss vill ha. Jag tycker pensionsförvaltare också är ett sådant förtroendeyrke.

Det finns alltid något som lagar och regler inte täcker in. Vissa personer hittar alltid kryphål. Lagstiftaren försöker komma ikapp men vi riskerar då många och krångliga regler som tar mer tid att kontrollera och dokumentera efterlevnaden av än själva förvaltningen av pengarna.

Pensionsförvaltaren är i en mycket speciell situation. Hen hanterar stora belopp och kunderna är privatpersoner som mestadels är finansiellt okunniga, oinsatta och ointresserade av hur förvaltningen sköts rent tekniskt. Som flera exempel visar blev stora pengar och okunniga kunder en för stor frestelse för fond-entreprenörer med drömmar om lyxvillor och helikoptrar. Det finns inget motsattsförhållande mellan att arbeta etiskt och hållbart och vara en skicklig förvaltare. Världsbanken, EIB och EIF är exempel på organisationer som under många år lyckats kombinera förstklassig förvaltning med en tydlig inre kompass. Det finns många bra och ärliga pensionsförvaltare i Sverige, men de syns inte i Tingsrätten och på löpsedlarna.

Vinstmaximering har föreslagits som ett sätt att komma till rätta med avarter och främja ett mer kundorienterat beteende, på samma sätt som för t. ex skolor. Men finurligheten i Allra-fallet låg utanför själva förvaltningen. Förvaltningsresultaten var definitivt inget att skryta med. Högst medelmåttig avkastning. Avsevärt sämre än det statliga PPM-alternativet AP7.

Förklaring av Allra-fallet på ett enkelt sätt; ”Du märker att din gamla mammas kostnader för mat, som vårdfirman handlar åt henne, har gått upp en hel del. Du undrar varför och får se kvittona. Då ser du att vårdfirman i stället för att handa på ICA runt hörnet köper all mat från Stures Mat-vagn AB. När du kollar så visar det sig att det är samma personer som äger både vårdfirman och Stures Mat-vagn. När du konfronterar vårdbolaget skickar de en advokat som förklarar att de inte brutit mot några lagar. Du känner dig ändå lurad eftersom du vet att ICA gör hemleveranser utan någon extra kostnad.

Ett sådant beteende är inte åtalbart enligt Allras advokater. Och inte heller enligt Tingsrätten. Om du inte vågar lita på vårdbolaget så blir du tvungen att ta hand om mamma själv. Utan förtroende för experterna i samhället så bryts systemet med arbetsfördelning ner. Alla måste till slut göra allt själva och resultatet blir sämre.

Om Allra frias även i hovrätten, ökar sannolikheten att lagstiftaren skrotar eller radikalt begränsar experimentet privata entreprenörer som pensionsförvaltare. Om Allra frias öppnar det fältet för alla fondförvaltare att berika sig på spararnas bekostnad så länge man håller sig inom det formellt lagliga. I det scenariot får vi fler rika pensionsförvaltare. De vanliga spararna får försöka förstå eller gissa vilka som är de ärliga. Ingen lätt uppgift för någon som inte förstår finans i detalj.

Som professionell investerare föredrar Rikard den restriktiva linjen. För honom är det bortom allt tvivel att AP 7 har skött uppdraget att förvalta PPM-pengarna så mycket bättre, i snart 20 år, än de 800 PPM-förvaltarna. Att vissa pensionsförvaltare inom PPM-systemet försöker påstå något annat saknar stöd i fakta. 

Chefen för Pensionsmyndigheten har i en debattartikel påpekat att en friande dom för Allra skulle skada förtroendet för all fondförvaltning. Ett hållbart samhälle bygger på att vi i större omfattning än tidigare själva tar ansvar för vårt sparande. Sparar vi mindre beroende på att vi inte kan lita på förvaltarna så blir resultatet ett mer sårbart, mindre hållbart samhälle.

HållbarTillväxt AB:s förslag på fyra enkla regler för pensionsförvaltare

  1. Betala skatt och undvik skattesmarta upplägg.
  2. Låt spararna utse en oberoende ”Ombudsman”, som en gång om året skriver en rapport om hur väl förvaltaren skött sitt uppdrag gentemot spararna.
  3. Inför vinstmaximering, kanske bonustak, för pensions-förvaltare så frestelsen blir mindre och därmed minskar risken för fel fokus.
  4. Låt pensionsförvaltarnas vinst och bonus investeras på samma sätt som deras sparare och kunders pengar.

Rikards replik på förslaget: Genomförbart eftersom flera av kraven redan ställs av institutionella stora fonder på deras externa förvaltare. Liknande regler finns redan för bankerna.  Dilemmat är dock att ingen vill driva dessa frågor. Finansinspektionen, verkar ha fullt upp med de stora s.k. systemkritiska finansaktörerna, som storbanker och PPM. Det var grävande journalister som hittade Allra, inte Finansinspektionen.

Pensionsmyndigheten? De verkar ha kompetensen, men har de resurserna att granska alla pensionsförvaltare på den detaljnivån som krävs?

Konsumentverket? De har troligen varken resurserna eller kompetensen att hantera dessa typer av frågor även om det i högsta grad drabbar konsumenter och borde kunna falla under konsumentköplagen.

© HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE AB 2020, all rights reserved

HållbarTillväxt AB hjälper företag skapa långsiktigt lönsamma affärer genom sitt hållbarhetsarbete. Vi integrerar hållbarhetsarbetet i ordinarie verksamhet, bistår med beställarkompetens av experter och coachar ledning och styrelse vid affärsutveckling. Genom vår långa och breda affärserfarenhet, operativa kunskap och strategiska kompetens, vet och förstår vi hur det är att ha ansvar i ett företag. Och vi vet hur man implementerar förändringar och lever sina värderingar – på riktigt.

www.hallbartillvaxt.eu

Hållbar Tillväxt AB