Det här är ISO 26000

Det här är ISO 26000

ISO 2600 är en standard som har utvecklats under flera decennier av flera hundra olika organisationer, bland annat representanter för ett 90-tal länder, olika experter och forskare samt många globala bolag och andra icke-kommersiella verksamheter. Standarden finns inom ISO-systemet för att vara en global standard.

Målsättningen är att på ett effektivt och systematiskt sätt bidra till en global hållbar utveckling. Därför betonas vikten av resultat och ständiga förbättringar. Meningen är att standarden kan anpassas till alla typer av organisationer oberoende av om det är kommersiell eller offentlig verksamhet, ideella organisationer. De sju huvudområden är relevanta för alla typer av organisationer medan de olika delområdena anpassas till verksamheten. Nyttan är också oberoende av organisationen mognad eller utvecklingsnivå.

Hållbar Tillväxt AB