Arbetssätt

Så arbetar HållbarTillväxt

 

  • Vi tar tillvara på allt det arbete och dokumentation med bäring på hållbarhetsområdet som redan genomförts i en organisation. De flesta verksamheter arbetar redan med dessa frågor inom flera områden men har inte alltid samlat detta på ett systematiskt och tydligt sätt under rubriken ”Hållbarhet”. Vi hjälper till att lyfta fram och tydliggör befintligt arbete och resultat som organisationen redan åstadkommer.
  • Vi utbildar och hjälper till att implementera hållbarhetsarbete i enlighet med CSRD i verksamheten.
  • Vi använder en systematisk metodik som säkerställer att alla delar i lagens krav på rapport blir uppfyllda.
  • Vår utgångspunkt är FNs 17 globala mål och 169 delmål (SDG: Sustainable Development Goals) för global utveckling och lägger till kompletterande hållbarhetsteman från ISO 26000. När det är relevant använder vi även de svenska miljömålen och Global Compact.
  • För att hållbarhetsanalysen ska bli verkligt relevant för den enskilda verksamheten kompletterar vi med bransch- och företagsunika hållbarhetsfrågor samt strategiska målsättningar.
  • Vi kan använda vedertagna och standardiserade målindikatorer som GRI, OECD’s guidelines
  • Vår arbetsprocess involverar stora delar av berörd personal och ledning.
  • Vi förankrar föreslagna mål, målindikatorer, policys etc. med ansvariga inom företaget
  • Om det behövs kontaktar vi externa experter i vårt nätverk med specialistkunskaper för att säkerställa hög kvalitet och korrekt hantering.
Hållbar Tillväxt AB