Så arbetar vi

Så arbetar HållbarTillväxt

Det här innebär HållbarTillväxts arbete.

  • Vi tar tillvara allt det arbete och dokumentation med bäring på hållbarhetsområdet som redan genomförts i en organisation. De flesta verksamheter arbetar redan med de här frågorna inom flera områden men har inte alltid samlat detta på ett systematiskt och tydligt sätt under rubriken ”Hållbarhet”. Vi hjälper till att lyfta fram tydliggör befintligt arbete som görs och resultat som organisationen redan åstadkommer.
  • Vi använder en systematisk metodik som säkerställer att alla delar i lagens krav på rapport blir uppfyllda.
  • Vår utgångspunkt är FNs 17 globala mål och 169 delmål (SDG: Sustainable Development Goals) för global utveckling och lägger till kompletterande hållbarhetsteman från ISO 26000. När det är relevant använder vi även de svenska miljömålen och Global Compact.
  • För att hållbarhetsanalysen ska bli verkligt relevant för den enskilda verksamheten kompletterar vi med bransch- och företagsunika hållbarhetsfrågor samt strategiska målsättningar.
  • Vi kan använda vedertagna och standardiserade målindikatorer som GRI, OECD’s guidelines
  • Vår arbetsprocess involverar stora delar av berörd personal och ledning.
  • Vi förankrar föreslagna mål, målindikatorer, policys etc. med ansvariga inom företaget
  • Om det behövs kontaktar vi externa experter från vårt nätverk för specialistfrågeställningar för att säkerställa hög kvalitet och korrekt hantering.
Hållbar Tillväxt AB