Konsumenter, medarbetare och investerare i Sverige och i andra länder i västvärlden
har blivit allt mer medvetna i sin konsumtion – något som påverkar marknaden. Företag
som inte arbetar med frågor som rör hållbarhet riskerar att straffas av både medarbetare,
kunder och regelverk.

  

 

– Som konsument vill man i dag vara en smart, modern och global medborgare som inte är slösaktig med jordens resurser. De undviker därföratt associera sig med – eller köpa av – företag som de anser inte arbetar hållbart
genom att inte ta socialt ansvar eller värna om den miljö de verkar i, säger
Anna Weiner Jiffer, grundare av HållbarTillväxt AB. Hon fortsätter:

 

 

– Även investerare ställer allt större krav på att bolag har
ett aktivt hållbarhetsarbete. Förutom det självklara att företaget har en god
intjäningsförmåga över tid, utvärderar de såväl affärsmodellens hållbarhet, som
deras sociala och miljömässiga ansvarstagande.

 

 

 

HållbarTillväxt AB som hjälper företag att ställa om till
att bli mer hållbara och Anna Weiner Jiffer, som har lång erfarenhet av affärsutveckling,
ser den ökade medvetenheten som en möjlighet för företag.

 

 

 

– På HållbarTillväxt ser vi på hållbarhet som en kritisk
framgångsfaktor. Därför vill vi hjälpa bolag att stärka sin affär genom att
ställa om verksamheten till att bli mer hållbar, säger Anna Weiner Jiffer och
utvecklar:

 

 

 

– Det är ett arbete som måste göras grundligt, att arbeta
hållbart kommer inifrån. Konsumenter, medarbetare och även investerare,
förväntar sig en genomgående medveten och ansvarstagande verksamhet. Det går
inte att skylla ett ofullständigt hållbarhetsarbete på okunskap eller ovisshet.

 

 

 

Ett slarvigt och påklistrat, eller på annat sätt dåligt
skött, hållbarhetsarbete riskerar att skrämma iväg medarbetare, konsumenter och
investerare.

 

 

 

– Med ett företags storlek kommer också ett ansvar som både
konsumenter och investerare värderar högt och därför är det viktigt att vara transparent.
För investerare handlar det även om riskminimering. De vill undvika att placera
pengar i bolag som riskerar att straffas med dyra böter för att de bryter mot lagar
och regelverk, eller att de hamnar i dåliga dager om de granskas, säger Anna
Weiner Jiffer.

 

 

 

HållbarTillväxt hjälper företag att komma fram till hur hållbarhetsarbetet
kan göra faktisk skillnad för det specifika företaget. Vad verksamheten
påverkar och vad den påverkas av och hur hållbarhetsabetet kan ge ekonomiska
fördelar för företaget i fråga. Det finns flera sätt att som företag ta sig an
ett aktivt hållbarhetsarbete.

 

 

 

– Ett stort fastighetsbolag som äger flera fastigheter runt
om i landet kan göra skillnad om de byter ut alla sina lampor mot lågenergilampor,
men för de flesta företag är det inte så de blir hållbara. De måste kanske se
över sin leverantörskedja med allt vad det innebär i form av transporter,
lagerhållning och underleverantörer, eller hur de arbetar med personalvård och
rekrytering. Hållbarhet för ett företag kan också innebära att det finns en
möjlighet att utveckla ett helt nytt affärsområde, säger Anna Weiner Jiffer och
avslutar:

 

 

 

– Vi hjälper företagen att definiera vad som är hållbarhet
för just deras verksamhet. Genom att studera deras affärsmodell, marknaden och
även deras konkurrenter, kan vi sätta tydliga mål och en arbetsplan för hur
målen ska nås.

 

 

 

Hållbar Tillväxt AB