Så kan socialt ansvarstagande öka företagets lönsamhet

Med smart analys av företagets verksamhet och lite kreativitet kan man hitta affärsrelaterade möjligheter att inte bara ge bistånd som skapar nytta för mottagarna utan även rena kostnadsbesparingar i den egna verksamheten.  Human Bridge visar på många bra exempel som inspiration för företag som vill göra nytta även utanför sin egen affär.

 

 

Bistånd betraktas ibland som meningslöst och ett sätt att få lite CSR- goodwill utan egentlig nytta i den egna verksamheten. Men tänker man igenom alla effekter som bistånd faktiskt kan ge den egna affären blir bilden en annan, särskilt om man tar med hela värdekedjan. Det gäller att hitta sitt eget sätt anpassat till affären.

 

 

”För en organisation som vår som arbetar med materialbistånd, skapar nytta på flera sätt för företag” menar Bo Guldstrand styrelse-ordförande för biståndsorganisationen Human Bridge.

 

 

Human Bridge är kanske mest är kända för sin textilinsamling som skapar nytta ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Rent ekonomiskt kan Human Bridge hjälpa flera aktörer att faktiskt minska kostnaderna. Ett exempel större fastigheter. Om Human Bridge samlar in textil istället för att de boende lägger dem i soporna så minskar vikten på soporna. Fastighetsägare betalar vanligen sophämtningen i relation till vikt så med textilinsamling får man minskade kostnader. För butiker och producenter av textilvaror innebär insamlingen av textilier att de slipper kostnader för avfallshantering. Företag måste betala för återvinning och den kostnaden försvinner också från resultaträkningen.

 

 

I Sverige skapas både social nytta och samhällsnytta. Genom att sälja funktions-dugliga plagg i secondhandbutiker kan privatpersoner köpa kläder som de kanske annars inte skulle ha råd med. Själva insamlingsverksamheten skapar många arbetstillfällen t.ex. för lastbilschaufförer, i textilsorteringen och i secondhandbutikerna. Det är ett välkänt faktum att man mår bra av att ha ett arbete att gå till varför Human Bridge också erbjuder arbetsträningsplatser till personer som står långt från arbetsmarknaden. Dessutom genererar alla dessa medarbetare skatteintäkter till samhället som kan användas för dem som behöver det bättre.

 

 

Sist men inte minst blir det också miljövinster. Ett återanvänt plagg minskar ju behovet av att köpa ett nytt och därmed minskar miljö-belastningen från textil- och klädtillverkning.

 

 

”Tillverkningen av ett par bomullsjeans medför en vattenkonsumtion på upp emot 15 000 liter, oftast i länder med vattenbrist. Ett par återanvända jeans är en ren miljövinst” säger Bo. De plagg som inte går att återanvända skickas till största delen till återvinning där fibrerna används igen men till annat än kläder, t.ex. ljudisolering eller fyllnadsmassor. De sista resterna, som inte går att använda till annat, eldas upp och blir till fossilfri energi, t.ex. som fjärrvärme.

 

 

Intäkterna från försäljning av återanvända eller återvunna textilier används till att driva Human Bridge verksamhet.  Det är löner till anställda och den nödvändiga logistikverksamheten, inte bara för textiltransporter utan också den begagnade sjukvårdsutrustning man tar hand om. Sjukvårdutrusningen måste servas och testas innan den kan skickas iväg vilket också kostar.

 

 

Human Bridge samlar in begagnad utrustning som den svenska sjukvården inte längre behöver. För Västra Götalandsregionen tar man hand om all utsorterad utrustning, från de stora akutsjukhusen till vårdcentraler. Då slipper den offentliga vården kostnader för lagring, borttransport och destruering. Som Bo konstaterar; ”vi hjälper alltså till att spara lite skattepengar som kan gå till någonting bättre”.

 

 

Human Bridge har ett annat erbjudande som riktar sig butiker med konsumentvaror. För ett varuhus och för skokedjan Scorett insamlas varor som inte går att sälja. Den rent ekonomiska nyttan för företagen är att de slipper dyra lagerkostnader för varor som ändå skrivs ner i balansräkningen. De slipper också transport- och destruktionskostnader, som kan bli ganska höga om det medför miljöproblem. Varorna sänds sedan till biståndsländerna där de säljs kraftigt rabatterat på lokala marknader vilket dessutom skapar lokala arbetstillfällen. Scorett har tagit sitt engagemang ett steg längre genom att vissa perioder ta emot begagnade men hela skor som sedan blir bistånd. Kunderna får en mindre rabatt på sitt nästa köp och skorna återanvänds istället för att slängas. Det blir många vinnare.

 

 

Human Bridge utvecklar ständigt sitt bidrag till en mer hållbar värld. Nyligen har de börjat med att organisera utbildning i mottagarländerna utförd av yrkesskickliga svenska medarbetare. Några exempel är utbildning för sjukhus-tekniker och sjukvårdsstädare i Etiopien. Nyttan i mottagarländerna är uppenbar, men det blir värdefullt även för de svenska verksamheterna. Att få åka iväg och förmedla sin kunskap stimulerande och värdefullt för de svenska medarbetarna. Det ger utvecklings-möjligheter och karriärvägar och i sin tur ger mer nöjda och lojala medarbetare.

 

 

”Biståndet skapar alltså nytta även i Sverige med t.ex. kostnadsbesparingar, skatteintäkter, arbetsplatser och minskad resursförbrukning. Och det är utöver bidraget till den egentliga målgruppen i mottagarländerna som får kläder, skor, sjukvårdsutrustning, utbildning, arbets-tillfällen och lokal marknad. Det är mycket vi kan vara stolta över” säger Bo.

 

 

Bo önskar sig mer forskning om hur man kan återanvända textilfibrer, inte bara till lågvärdes-produkter som fyllnadsmassor, utan helst till nya kläder. Det behövs moderna metoder för sortering och frigörande av själva fibern. Producenterna borde inte heller göra så mycket blandmaterial – de är så mycket svårare att återvinna.

 

 

Bos rekommendationer till företag är att identifiera biståndsmöjligheter i den ordinarie affären. Då blir det en långvarig och verklig nytta. Fristående bistånd som inte har med den vanliga verksamheten att göra blir sällan långvariga eftersom det inte ger egennytta. Tänk på nyttor utöver de ekonomiska, som exempel med utbildningsinsatser. Nöjda och lojala medarbetare minskar kostnaderna även om det inte syns på någon egen rad i resultaträkningen. Glöm inte att gåvor inte är avdragsgilla medan ett biståndssamarbete som säker de egna kostnaderna direkt ger en positiv effekt på lönsamheten!

 

 

Bo Guldstrand är ekonom med lång erfarenhet som egenföretagare inom flera branscher. Sedan 2013 är han styrelseordförande för Human Bridge och sitter i styrelsen för Läkarmissionen.

 

 

Human Bridge är en biståndsorganisation som utför materialrelaterade projekt. Årligen sker insatser till ett 25-tal länder. Arbetet består i att samla in, reparera och skicka ut sjukvårdsmaterial och handikapp-utrustning främst till länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern. Textilier, såsom kläder och skor, samlas också in och går till direkta biståndsinsatser eller genererar intäkter till olika biståndsprojekt. Bistånd, miljö och sociala insatser är Human Bridges kärnområden som gör skillnad för både människa och miljö.

 

 

Klicka här för pdf version.

Klicka här för att se intervju med Bo Guldstrand. 

 

 

Hållbar Tillväxt AB