Psykologisk Hållbarhet

Psykologisk hållbarhet handlar mycket om det egenansvar som var och en har för att må bättre. Vi behöver påminnas om det vi redan vet. Grunden för ett liv i balans är god sömn, mat och motion kombinerat med sociala relationer och mentalt välbefinnande. Psykologisk hållbarhet innebär inte ett liv i ständig lycka utan ett uthärdligt liv med flera små lyckostunder. Legitimerade psykologen Cecilia de Lacerda ger konkreta råd till den som vill leva psykologiskt hållbart.

Cecilia de Lacerda har över 30 års erfarenhet av hur vi människor mår. Under senare år har hon sett en utveckling som är svårt att förstå. Trots att vi får det allt bättre med högre väl-stånd och utbildnings-nivå, kortare arbetstid och mer semester, mer framgångsrik sjukvård och en utbyggd välfärd mår många sämre. Psykisk ohälsa påverkar inte bara oss som individer utan också hur vi fungerar i arbetslivet. Cecilia menar att det nu är dags att påminna oss om vad vi alla innerst inne redan vet; vi har alla ett egenansvar för vår psykiska hälsa och vår psykologiska hållbarhet!

”När jag har utbildningar på arbetsplatser så finns det en egendomlig förväntan på att det finns en unik aktivitet som enkelt skapar ett bättre psykiskt välbefinnande, som ett lycko-piller. Men så är det ju inte! Det som måste till är både enkelt och svårt. Det enkla ligger i att vi alla egentligen redan vet vad vi behöver göra och det svåra är att det kräver beteende-förändringar hos oss själva” säger Cecilia.

Cecilia menar att det finns en rad beteenden som ingen annan än vi själva har ansvar för som kan öka vårt psykiska välbefinnande. Forskning och klinisk erfarenhet visar att det handlar om några välkända fysiska förut-sättningar som mat och motion, men där sömnen är viktigast, och till det kommer sociala och mentala faktorer – alltså inget konstigt!

Enligt Cecilia sover vuxna idag en timme kortare per natt än vad vi gjorde på 60-talet. Forskning visar att sömnen är livsviktig för hjärnans funktion. Under sömnen rensar hjärnan ut slaggprodukter från nervcellerna, en städning som är nödvändig för normal hjärnfunktion. Sömnen är inte bara viktig för vår mentala och psykiska hälsa utan även för den fysiska. Extremsportare t.ex. är oerhört noga med sömnen för att klara de fysiska påfrestningarna. Och vi ska sova på natten! Hur mycket sömn en person behöver varierar mellan individer men enkel tumregel är; sov så mycket under natten att du inte är trött på dagen.

Det finns studier som visar att fysisk aktivitet stärker den psykologiska hållbarheten. Vi blir mer kreativa, blir bättre på att koncentrera oss, får bättre minne och tålamod samt högre väl-befinnande av träning. Men den ska vara regelbunden, minst tre gånger i veckan, och vi ska bli svettiga för att det ge någon effekt. Fysisk aktivitet krävs för att klara arbetslivet men nyttan fortsätter hela livet ut. Vårt egen-ansvar innebär att hitta de former av fysisk aktivitet som passar oss bäst och genomföra dem. I det här sammanhanget ska man inte glömma bort nödvändigheten av vaken vila – att bara ”chilla” eller ”skrota runt”. Till och med elitidrottare vet att vaken vila är nödvändigt för att klara att prestera på högsta nivå och det gäller oss alla.

Maten är ett evigt diskussionsämne. Råden kommer och går fortare än växlingar i april-vädret, ena dagen stenålderskost och nästa dag rawfood smoothies. Men gör det enkelt; minska mängden snabba kolhydrater och onyttigt fett och öka frukt och grönt. Och glöm inte den gamla kära tallriksmodellen – den kommer långt med. Tänk också på att mål-tiden, förutom rent födointag, också är ett utmärkt tillfälle till sociala relationer och åter-hämtning. Alkoholen är ett kapitel för sig. Det är gott och trevligt men glöm inte att den för-sämrar nattsömnen och ökar oro och ångest morgonen därpå, alltså minskar välbefinnandet” säger Cecilia.

Så till Cecilias speciella kompetensområden; vår sociala och mentala hållbarhet. Människan är ett gruppdjur, en social varelse, och det måste vi respektera. Självklart är innerliga och intensiva sociala relationer underbara men det finns också så många andra att vårda. Vi behöver alla bli sedda och bekräftade och i vardagen kan vi bidra med små, korta sociala kontakter gärna med ett leende – ett hej till busschauffören, håll upp dörren för en kollega på arbetet, skoja lite med kassörskan o.s.v. Det kan tyckas tillgjort men studier visar att det skapar ökat välbefinnande hos båda parter.

Egentligen handlar det om vad vi kallar normalt hyfs, som har utvecklats under århundraden för vårt behov av att bli bekräftade och sedda. Hyfs kan ses som ett kulturellt grundat gemen-samt system för att vi ska komma ihåg att vi inte är ensamma utan bekräftade att vi tillhör gruppen. Här finns idag ett problem med vår ”skärmfixering”. När vi oavbrutet stirrar ner på telefonen glömmer vi bort att bekräfta vår omgivning. Försök att låta telefonen vara t.ex. när du åker buss! Den uppmaningen påminner om ett annat egenansvar för vår psykologiska hållbarhet, att ta initiativ till sociala kontakter och att skapa relationer. Vi kan inte alltid för-vänta oss att det är den andra som har det ansvaret. Om omgivningen är dålig på att skapa relationer – föregå med gott exempel.

Cecilias käpphästar för psykologisk hållbarhet:

  • Skapa egna anpassade rutiner i vardagen oavsett om det gäller måltider, ritualer vid sänggåendet eller träningsscheman. Glöm inte att det också gäller den personliga hygienen och lite ordning och reda – det mår alla gott av!
  • Tro inte att psykologisk hållbarhet är lika med evig lycka. Livet går alltid upp och ner men ska för det mesta vara uthärdligt. Bara den insikten ökar känslan av välbefinnande.
  • Och sist men inte minst, det är framförallt du själv som har ansvar för din egen psykologiska hållbarhet. Låt inte om-givningen drabba dig utan ta själv ansvar för hur du mår.

Cecilia de Lacerda

Cecilia är legitimerad psykolog, psykoterapeut och föreläsare med 30 års erfarenhet. Hon har arbetat med grupper, individuella kontakter och handledning utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Hon har yrkeserfarenhet från krisstöd, undervisning, vård och omsorg.

Kontakt:

lacerda@vermelho.se

www.vermelho.se

Telefon: 070-201 08 65

Skriv ut Artikeln i PDF format Här


Länk till Cecilia De Lacerdas intervju – Psykologisk hållbarhet

Hållbar Tillväxt AB