Managementkonsulter

Vi tror att hållbart affärsmannaskap är grunden för långsiktigt lönsamma verksamheter och ett hållbart samhälle. När miljö, människa och ekonomi samverkar skapas hållbar tillväxt.

Heltäckande konsultstöd; från rapporter till planer och ökad lönsamhet.

HållbarTillväxt AB är seniora managementkonsulter som arbetar med företag och organisationer för att skapa långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara verksamheter. Vi integrerar hållbarhetsarbetet i ordinarie verksamhet, bistår med beställarkompetens av experter och coachar ledning och styrelse vid affärsutveckling. Genom vår långa och breda affärserfarenhet, operativa kunskap och strategiska kompetens, vet och förstår vi hur det är att driva affär och utveckla verksamheter. Och vi vet hur man implementerar förändringar och lever sina värderingar – på riktigt.

Vi skapar och utvecklar långsiktigt lönsamma affärer.

Kundernas nya beteende utmanar säljarnas kompetens

Kundernas nya beteende utmanar säljarnas kompetens

Vad innebär egentligen digital transformation och hur påverkas ditt företag och dina medarbetare? Är ditt företag rustat för den nya verkligheten? För de flesta företag är eller borde en ökad digitalisering redan vara en central del i bolagets utveckling. Befintliga...

Den nya verkligheten, med Corona

Den nya verkligheten, med Corona

”Pandemin är inte över. Det råder en ny verklighet som vi måste förhålla oss till” Anna Weiner Jiffer, grundare HållbarTillväxt AB. Corona krisen har fört med sig såväl insikter, möjligheter till effektiviseringar och nya affärsmodeller som stora förluster och...

En hållbar affär ökar möjligheterna till kapitalanskaffning

En hållbar affär ökar möjligheterna till kapitalanskaffning

Hållbarhet är så mycket mer än bara miljöfrågor. Begreppet innefattar hur man utvecklar människor och bolag på ett ansvarsfullt sätt, att säkra framtida tillväxt. Det handlar om både innovation, riskminimering och resultatutvecking. Hållbarhetsfrågan blir också allt...

Vem arbetar pensionsförvaltarna för?

Vem arbetar pensionsförvaltarna för?

Förvaltning av pensioner är långsiktig och måste därför göras på ett hållbart sätt. Själva syftet med att förvalta människors pensioner skall utföras på bästa sätt för kunden, dvs säkras och maximeras för kommande pensionärer. När jag för ett tag sen såg SVTs...

Så påverkas ni av konsumenternas krav på hållbarhet

Så påverkas ni av konsumenternas krav på hållbarhet

Konsumenter, medarbetare och investerare i Sverige och i andra länder i västvärlden har blivit allt mer medvetna i sin konsumtion – något som påverkar marknaden. Företag som inte arbetar med frågor som rör hållbarhet riskerar att straffas av både medarbetare, kunder...

Hållbar Tillväxt AB