Om HållbarTillväxt

Om HållbarTillväxt

HållbarTillväxt är ett nystartat konsultbolag med lång samlad erfarenhet av hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv.  Genom åren har vi många gånger saknat ett helhetsperspektiv på hållbarhet – för oss har alltid hållbarhet varit så mycket mer än miljöhänsyn. Under senare år, inte minst efter 2015 då FN fastställde de nya hållbara utvecklingsmålen i Agenda 2030, har allmänt en syn på hållbarhet vuxit fram som stämmer väl överens med vår uppfattning om ett äkta hållbarhetsarbete. Tidigare har vi framförallt saknat insikten om att om en verksamhet ska vara verkligt hållbar på lite längre sikt så måste även själva affären var hållbar och hållbarhet vara grunden för en sund tillväxt och god lönsamhet.

Vår samlade erfarenhet av arbete med hållbarhet ur olika perspektiv, leverans av strategiska konsulttjänster och våra tidigare ledande befattningar med affärsansvar inom ett flertal olika branscher gör att vi nu kan bidra på ett konstruktivt, affärsmässigt och rationellt sätt till företag och organisationers hållbarhetsarbete.

Grundare

Anna Weiner Jiffer

Anna är civilingenjör Väg o Vatten. Anna har arbetat med affärsutveckling i 20 år i små och stora bolag i Sverige och internationellt. Hon har erfarenheter av hållbarhetsarbete inom detaljhandel som Sustainability leader på IKEA, fastigheter och medicinteknik. Anna har haft ledande befattningar i såväl högteknologiska start-up som global koncern med ansvar för utveckling av hela värdekedjan.

Åsa Rödén

Åsa är specialistläkare med forskarerfarenhet. Hon har arbetat med strategisk affärsutveckling och i ledande befattning i företag under stor förändring. Hon har branscherfarenhet från elektronikindustrin, IT-branschen, medicinteknik, forskningsverksamhet samt hälso- och sjukvård. Som Vd för företagshälsovårdsföretaget Previa utvecklade hon kunderbjudandet som var hållbarhet hos kundernas medarbetare.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!