Under Almedalsveckan (tis 25 juni – fre 28 juni) finns experter på plats i samtal kring CSRD, Dubbel Västentlighetsanalys, Gap analys, infasningsmöjligheter och hur man får gehör från sin ledning och styrelse i hållbarhetsarbetet. Tveka inte att ta att komma förbi vår paviljong och prata med våra experter!

Nedan hittar du vårt program i Almedalen:

Måndag 25/6
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – i vilken ände skall vi börja?
Tid: 9.00-11-00
Plats: Hamngatan, H401, “Entrén till Almedalsveckan”

Hur påverkas företag av EU:s nya lagkrav? Vilka utmaningar kommer med de nya lagkraven? Hur kan företag nyttja regelverket? Hur skapas ett tvärfunktionellt samarbete mellan berörda funktioner i företagen? Vad gäller för mindre bolag?

Välkommen att besöka Hållbarhetsakuten och få svar på dina frågor om CSRD och ESRS. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) innebär att: Den icke-finansiella rapporteringen skall granskas av extern revisor. Krav på dubbel väsentlighetsanalys. Redovisning av; riskhantering, bolagsstyrning, policies samt efterlevnad och uppföljning. Ett utökat ansvar längs företagets värdekedja. Få verktygen att förenkla och anpassa.

Gäster klockan 10.00: Samtal mellan Frida Berry Eklund, Klimatspecialist, författare och medgrundare Klimatkollen, Jessica Löfström, Grundare och VD Ansvar Säkerhet, Maria Lindholm, Head of Partnership Wellstreet och Anna Weiner Jiffer, Grundare och VD Hållbar Tillväxt.

Tisdag 26/6
Vad menas egentligen med dubbel väsentlighet för företag?
Tid: 9.00-11-00
Plats: Hamngatan, H401, “Entrén till Almedalsveckan”

Företags aktiviteter längs hela värdekedjan påverkar och påverkas av människor, miljö och samhället. För att identifiera och bedöma påverkan så har EFRAG Project Task Force on European Sustainability Reporting Standards (ESRS) tagit fram den s.k. dubbla väsentlighetsanalysen.

Vi välkomnar er till Hållbarhetsakuten för att klargöra dubbel väsentlighet. Finansiell väsentlighet – Osäkra förhållanden eller händelser kopplat till miljö, socialt eller styrning, som om de inträffar, kan leda till en positiv/negativ finansiell effekt på företaget (t.ex. kassaflöden). Konsekventiell väsentlighet – Den påverkan företaget har eller kan ha på miljö och människor, inklusive på mänskliga rättigheter, till följd av företagets verksamhet eller affärsrelationer.

Gäst klockan 10.00: Samtal mellan Jacob Hallencreutz, Styrelseordförande på Svenskt Kvalitetsindex, docent på Uppsala universitet och VD för EPSI Gruppen och Anna Weiner Jiffer, Grundare och VD Hållbar Tillväxt.

Onsdag 27/6
Hur nyttjar företagen de olika infasningsmöjligheterna på bästa sätt?
Tid: 9.00-11-00
Plats: Hamngatan, H401, “Entrén till Almedalsveckan”

För att underlätta för företagen att anpassa sig har lagstiftaren skapat s.k. infasningsmöjligheter och storlekskriterier. Vilket innebär att rapporteringskraven ökar över tid, där bl.a. antalet anställda, omsättning och balansomslutning påverkar när och vad som behöver rapporteras.

I dagens Hållbarhetsakut tar vi upp hur företag på ett korrekt och effektivt sätt förflyttar sin hållbarhetsredovisning till att bli förenlig med EU:s nya lagkrav. Vi tittar också på hur argumentationen skall ske för att nyttja infasningskriterierna. Eftersom att företag redan publicerar årliga hållbarhetsrapporter så blir det nu viktigt att identifiera både hur man ska rapportera i enlighet med de nya lagkraven och det man tidigare har rapporterat samt hur granskningen skall uppfyllas.

Fredag 28/6
Hur får man gehör från sin ledning och styrelse i hållbarhetsarbetet och rapporteringen?
Tid: 9.00-11-00
Plats: Hamngatan, H401, “Entrén till Almedalsveckan

Ett nytt EU-direktiv (CSRD) kommer att innebära att det ställs samma kvalitetskrav på hållbarhetsinformation som finansiell information, ökat ansvar för styrelse och revisionsutskottet, samt en obligatorisk översiktlig granskning av hela hållbarhetsredovisningen.

Vi välkomnar er till årets sammanfattande Hållbarhetsakut. Har du svårt att nå förankring hos ledning/styrelse? Har du upplevt det som en utmaning att engagera organisationen och få de mandat och resurser som krävs? Eller har du lyckats och vill dela med dig av ett framgångsexempel?

Hållbar Tillväxt AB