”Pandemin är inte över. Det råder en ny verklighet som vi måste förhålla oss till” Anna Weiner Jiffer, grundare HållbarTillväxt AB.
Corona krisen har fört med sig såväl insikter, möjligheter till effektiviseringar och nya affärsmodeller som stora förluster och nedskärningar vilka blir både personliga vinningar och tragiska livsöden.
Pandemin är inte över, men livet och affärerna fortsätter. Det som blir allt tydligare är att vi har en ny verklighet att förhålla oss till. Nedan har jag försökt sammanfatta den bild jag fått när jag träffar företagsledningar i Sverige. Här ges också förslag på hur vi kan skapa en bättre beredskap för att fortsätta utveckla människor och affärer!

Det nya normala, post-Corona, innebär att vi blivit smartare
När kroppen går igenom en infektion lär vi oss att hantera den, förebygga återfall och blir lite klokare på kuppen. Den effekten har tex barnsjukdomar. Det stora flertalet av oss återhämtar sig efter en infektion och kommer stärkta ur krisen och stressen den inneburit på kroppen. Så även företagen efter en kris.
Fler pandemier kommer att komma. Covid-19 (eller rättare det sjunde Corana viruset, kallat sars – cov 2, som kan ge sjukdomen Covid-19) är inte utrotad, viruset är spritt i samhället och smittar. Dödlighet är knappt 0,5%. Förmodligen lägre, men högre i riskgrupper. Några länder har en ökad smittspridning samtidigt som vi har börjat får en bild av hur vi kan behandla och förebygga sjukdomen, men inte utrota den.
Tills vi har ett vaccin som vi litar på, dvs en substans som genomgått minst ett par sk. fas fyra Kliniska studier och kan produceras i tillräcklig omfattning, har vi heller inget säkert skydd.
Vi måste förhålla oss till Covid-19 och andra pandemier. Vårt dagliga liv, våra verksamheter, samhällskritiska funktioner och vår vardag måste alltså kunna fungera även i tider av pandemi. Vi kan inte stänga ner samhället pga ökad risk för smitta. Vi skall istället lära oss att hantera risken och fortsätta verka, att leva och utvecklas.
Jag vill på intet sätt förringa att nästan 6 000 människor dött i Sverige eller den heroiska insats som hela vårdsektorn har gjort och gör. Det är hemskt att många har dött i förtid och några inte fått den vård de borde fått. Här finns lärdomar att göra, men det är inte mitt expertområde utan jag litar på de sakkunniga som finns där och alla de studier som pågår.
Mitt område är affärsutveckling och ledarskap. Att verksamheter sätts i konkurs, hela branscher hindras från att bedriva verksamhet och människor hamnar i utanförskap är skadligt både för individen och samhället, både kort- och långsiktigt.
Företagen är motorn i samhället och människorna som verkar där ger dem dess drivkraft och värde. Vi behöver vara behövda, att tillhöra. Att kunna försörja oss och ha en roll i ett sammanhang. Att fylla en funktion i samhället och att bidra till dess utveckling.

Ta ansvar för din verksamhet och ersätt apati och rädsla med sunt förnuft
Vad kan vi då göra? Analysera respektive verksamhet och utveckla den med den nya verklighet som nu råder och högst sannolikt kommer fortsätta att råda. Det är i huvudsak två huvudområden som behöver adresseras – dels den direkta säkerheten genom att undvika smittspridning och dels utveckling av en hållbar verksamhet genoma att anpassa den till rådande verklighet.

Undvik smittspridning
– Stanna hemma om du har symtom
– Undvik folksamlingar, speciallt i trånga utrymmen inomhus. Det visar sig att då sprids viruset enklast, framför allt när det är trångt med skratt, sång och intensiva samtal – via droppsmitta
– Säkerställ god hygien; tvätta händerna ofta och ordentligt
– Begränsa resandet

Anpassa verksamheten till det nya normala genom att se långsiktigt på din affär
– Vilka delar av din värdekedja påverkas? Gör en analys utifrån vad ni vet idag; att intäkterna ligger kvar där de ligger nu. Vilka nya intäkter kan skapas? Vilka kostnader kan minskas? Var i värdekedjan kan vi effektivisera?
-Hur påverkas din kundbas av pandemier och beredskapen för dem? Vilka behov finns (kvar) och på vilket sätt kan dessa tillfredsställas
– Finns det möjligheter att utöka erbjudandet? Kanske testa en kompletterande affärsmodell?
– Ökat antal digitala möten (både internt och, externt, med medarbetare, kunder och leverantörer). Det har gått fort att få även mindre digitaliserade organisationer att anamma alla de verktyg som idag finns; Teams, Skype, Zoom, etc. Detta sparar tid och pengar för alla inblandade. Dock är det svårare att skapa relationer och tillsamamns lösa komplexa problem; dett abehöver vi tala om och träna på.
– Ökat distansarbete både som anställd och som giggare. Att arbeta hemma ger både för- och nackdelar. Det är arbetsgivarens ansvar att man har förutsättningar och utrustning när man arbetar. Men rättspraxis är inte solklar vems ansvaret är och hur långt det sträckar sig. Det beror också på vems initiativ hemarbetet sker. Som uppdragsgivare (oavsett form) är det dock alltid viktigt att skapa rätt förutsättningar för att medarbetare trivs och lyckas i sitt arbete.
– Gör en finansiell översikt och skapa utrymme för osäkerhet. Räntorna kommer sannolikt fortsätta vara historiskt låga under lång tid. Investeringsvilligt kapital finns, trots rådande konjunktur. Dock kommer krav på lån och säkerheten sannolikt ökas. Fundera på hur du bäst skapar en säkrat kassaflöde och kapacitet att klara fler nedstängningar och/eller inbromsningar. Det kan vara allt ifrån leveranser som uteblir till kunder som kommer på obestånd.
– Gör en riskanalys utifrån att väsentliga delar av er marknad och leverantörslandskap stängs ner (igen). Hur förebygger ni det? Skapa beredskap att hantera dessa fluktuationer.

Utmaningen är att våga acceptera nuläget
Osäkerheten i hur framtiden skall te sig gör att beslut skjuts upp, riskaptiten minskar. Detta ökar risken för missade möjligheter. Osäkerhet och rädsla i beslut leder ofta till suboptimeringar och därmed uteblivna vinster.
Jag tror det är viktigt att vi vågar utgå från det vi redan vet och kan logiskt förstå kommer att hända. Vi kommer att ha en ökad digital närvaro, mer möten kommer att ske digitalt. Vi kommer att resa mindre. Vissa tjänster och produkter kommer därför att ha minskad efterfrågan. Datasäkerhet och effektivare digitaliseringslösningar i allt från större användning av botar i rutinuppgifter till mer interaktiva, digitala möten kommer att öka och bolag som tillhandahåller robusta och enkla lösningar här har möjlighet att blomstra.
Ledarskapet behöver utvecklas för att kunna leda även i en ökad digital, socialt distanserad tillvaro.
Vi behöver fortfarande äta och umgås, träna, arbeta och klä oss. Och känna att vi är en del av ett sammanhang.
En hög arbetslöshet är tillväxtens värsta fiende, framförallt om den cementeras. Inte bara som vikande konsumtion utan än viktigare är att det blir ett betydligt tuffare läge för vanliga människor, som du och jag. Vi behöver undvika att vi hamnar i negativa, stagnerande cykler.
Låt oss istället lära oss av vad vi nu redan vet. Acceptera att det inte kommer bli som förr igen utan vi har en ny verklighet att förhålla oss till och anpassa oss till den kunskap vi tillsammans har.

Författare: Anna Weiner Jiffer
Copyright, all right reserved HållbarTillväxt Sverige AB 2020
www.hallbartillvaxt.eu
Skapar och utvecklar långsiktigt lönsamma affärer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbar Tillväxt AB