Den här erbjuder HållbarTillväxt

De flesta företag har redan en sund affär; produktion och leverans fungerar, medarbetarna trivs och kunderna återkommer, man får betalt, betalar sina leverantörer och anställda, skatter och avgifter samt följer lagar och regler och klarar samtidigt att växa.

Nu ska större och medelstora företag dessutom redovisa hur man arbetar hållbart; vad man gör, hur det mäts och hur man styr sitt hållbarhetsarbete. Många företag har redan ett hållbarhetsarbete som nu ska lyftas fram i en sammanhållen hållbarhetsrapport.

HållbarTillväxt erbjudande innebär att företaget:

  • Säkerställer att man klarar den nya hållbarhetslagstiftningen
  • Enkelt vidareutvecklar hållbarhetsarbetet utöver lagkraven
  • Ökar kunskap och medvetenhet omhållbarhet i den egna organisationen
  • Har tillgång till hållbarhetsexperter som är relevanta för verksamheten
  • Får stöd för sin strategiska utveckling och hjälp med analyser för ökad tillväxt och bättre lönsamhet baserat på hållbarhet som kritisk framgångsfaktor
Hållbarhetspyramiden