HållbarTillväxt AB i Almedalen 2019.

Långsiktig affärs- och företagsutveckling

Intervjuer från Almedalen 2019

Intervjuerna belyser hur brett och mångfacetterat hållbarhet är och hur alla typer av organisationer kan skapa verklig affärsnytta genom att tänka och verka hållbart i kärnverksamheten.

 

 

Komplexiteten för beslut ökar – hur skapar vi en bättre genomförande förmåga av våra strategier? Göran Hedrén, specialist inom byggande av snabbväxande företag, TXP Tillväxtpartner

Länk till Göran Hedréns intervju i Almedalen

 

Artikeln som pdf: Den fjärde industriella revolutionen kräver självlärande team i snabbrörliga företag

 

 

Hur kan företag sätta relevanta klimatmål? Hur stor skillnad gör en halv grad egentligen? Göran Erselius, Konsult, 2050 Consulting

Länk till Göran Erselius intervju i Almedalen

 


Artikeln som pdf:
Relevanta klimatmål för företag Hur stor skillnad gör en halv grad egentligen

 

 

Hur påverkas våra hjärnor av de snabba förändringarna som sker på de flesta arbetsplatser idag? Maria Engström, Konsult, Matheva

Länk till Maria Engströms intervju i Almedalen

 

 

 

Artikeln som pdf: MASTER Change with the brain in mind

 

 

 

På vilket sätt kan en hållbarhetsrapport skapa nytta för fotbollsföreningar?  Johan Englund, ordförande intresseorganisationen Ettanfotboll

Länk till Johan Englunds intervju i Almedalen

 

 

 

 

Artikeln som pdf: Fotbollens samhällsnytta blir tydlig med en hållbarhetsrapport, Johan Englund

 

Kan industrin ställa om sin energianvändning och bidra både till bättre klimat och ökad lönsamhet? Emil Wanngren, Investment & Business Manager – Industrial Solutions, Adven

Länk till Emil Wanngrens intervju i Almedalen

 

Artikeln som pdf: Så kan svensk industri ställa om sin energianvändning för ett bättre klimat, Emil Wanngren

 

 

Vilka krav ställs egentligen på hållbar offentlig upphandling och hur följs det upp? Charlotte Brunlid, Specialist på offentlig upphandling, holmgrenhansson Advokatbyrå

Länk till Charlotte Brunlids intervju i Almedalen

Artikeln som pdf: Hållbarhet i Offentlig upphandling Charlotte Brunlid

 

Har svenska företag råd med mutor? Carina Sörqvist, Seniorkonsult och VD, C&T Access Point AB

Länk till Carina Sörqvists intervju i Almedalen

 

Artikeln som pdf: Korruption och mutor i svenska företag Carina Sörqvist

 

 

 

Kan systematisk uppföljning av offentliga upphandlingar verkligen bidra till ett hållbart samhälle? Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, SKL Kommentus AB

 

Länk till Peter Nohrstedts intervju i Almedalen 

 

 

 

Artikeln som pdf: Uppföljning av hållbarhetskraven i offentliga upphandlingar gör verklig skillnad Peter Nohrstedt

 

 

Kan gig-ekonomin bidra till bättre hälsa? Urban Gjers, grundare och kompetensledare, Berotec AB

Länk till Urban Gjers intervju i Almedalen

Artikeln som pdf: Så kan gig-ekonomin bidra till bättre hälsa och välbefinnande, Urban Gjers

 

 

 

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige men vad kan arbetsgivaren egentligen göra åt det? Caroline Rödén, grundare och VD för BlueCall AB

Länk till Caroline Rödéns intervju i Almedalen

 

 

Artikeln som pdf: Så kan arbetsgivarna minska den psykiska ohälsan, Caroline Rödén

 

 

 

Intervjuerna publiceras här som filmer löpande under sommaren. Välj en som intresserar dig mest! Och dela gärna!

Om du vill medverka med något ämne som du anser bidrar till Hållbar tillväxt och affärer så hör gärna av dig till oss.