Konkurrens från spel och sociala medier kan hämma ungdomars läskunnighet, personliga utveckling och engagemang i samhället


Johan Othelius, VD och grundare av nyhetsappen Squid

Johan brinner för ungdomar och unga vuxnas nyhetskonsumtion. Han menar att nyhetsläsning utvecklar individen och samtidigt är en mycket viktig del i samhällets hållbara utveckling och ett av fundamenten i demokratin. Johan är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och University of Southern California, och har innan han startade SQUID jobbat som konsult på McKinsey och i ledande befattningar på Unilever, Openwave, Tre, DN och Expressen.

 

Sämre läsresultat är en fara för demokratin eftersom en utvecklad läsförmåga och god språkkunskap hjälper individer att kunna uttrycka sig samt påverka samhället omkring sig. I en demokrati ligger makten hos medborgarna och med en sämre läsförståelse och bristande ordkunskap så kan individens möjlighet att delta i det demokratiska samhället begränsas.

Rösträtten medför ett ansvar hos medborgare att de deltar i val och sätter sig in i politiken. Unga vuxna är en snabbt växande grupp som blir röstberättigade och för att bibehålla en stark demokrati så krävs det att dessa engagerar sig i samhället. Valdeltagandet är relativt högt bland unga – men var konsumerar unga nyheter och vad är det för politiska fakta och som sedan lägger grunden för deras röst? Vi tror att det är två stora faktorer som måste stärkas kring ungas läsning för att gynna ett demokratiskt samhälle. Det ena är att öka mängden läsning generellt och det andra är att säkerställa att den läsning av framförallt nyheter faktagranskas och skyddas från påhittade nyheter.

 

Ungdomar spenderar mer tid på spel och sociala medier än nyhetskonsumtion. Självklart så konkurrerar de olika aktiviteterna om ungdomars fritid och intresse. En person som spenderar mycket tid på spel kanske inte finner det nära till hands att läsa ledarsidan i dagstidningen om nästa politiska reform. Men inte är det osannolikt att personen ändå skulle vara intresserad av att läsa nyheter om spel eller Esport. Vi tror att bästa sättet att stimulera läsning hos unga är att tillgängliggöra nyheter som handlar om deras intressen. Huvudsaken är att få igång läsning i kvantitet för att göra ungdomar mer mottagliga för information i skrift. Sedan tror vi att vi kan bygga en brygga mellan intresseläsning och att ungdomar ska ta del av samhällsfrågor och politik. Om vi på en och samma plattform kan erbjuda rolig läsning om till exempel spel bara ett klick bort från samhällsdebatt och politiska artiklar så tror vi att vi kan locka unga att läsa mer både kvantitativt och kvalitativt.

 

Sociala medier kan nyttjas eftersom de påverkar våra ungdomar. De har förändrat sättet samt ökat mängden av den information personer utsätts för varje dag. Numera finns det en oändlig mängd nyhetsartiklar att ta del av även på sociala medier och det är rimligt att det är just tillgängligheten som förklarar att så många väljer att konsumera nyheter just där. Att sociala medier gör nyheter åtkomliga för den unga generationen är självklart en fördel då det bidrar till mer nyhetskonsumtion. På sociala medier är tonen ofta mer lättsam och mindre formell vilket kan göra att ungdomar kan relatera och ta till sig nyheterna lättare. Sociala mediers slagkraft när det kommer till spridning och att göra de mest intressanta artiklarna virala hjälper ju också tidningarna att nå ut till den stora massan. Dessutom så kan inflytelserika personer på ett enkelt och mer personligt sätt framföra sina budskap genom sociala medier. Nyheter är en mindre del av innehållet i de social medierna som ungdomar använder, som Snapchat och Instagram.

 

Risker med nyhetskonsumtion på sociala medier

Det finns många fördelar med sociala medier men när det kommer till just nyhetskonsumtion så finns det också vissa risker. Vem som helst kan publicera vad som helst och möjligheten till social spridning är enorm. Begreppet påhittade nyheter stöter man ofta på i sociala medier-sammanhang så när man konsumerar nyheter på sociala medier är källkritik avgörande. Plattformar som exempelvis Facebook och Google styrs också av algoritmer som medför att varje person exponeras för nyheter baserat på det hen tidigare läst och gillat. Dessa personligt anpassade resultat är vad man refererar till som filterbubblan, något som i sökning efter information snarare gör människor mer inskränkta istället för upplysta. Vi tror att det är oerhört viktigt att läsa flera olika perspektiv på nyhetshändelser samt exponeras för olika typer av debattartiklar istället för endast den åsikten som bekräftar ens egen. Pluralism inom media är något vi tror på och vi vill lyfta fram olika publicister och uppmana folk att läsa nyheter från olika källor.

 

Språket är ett av våra mäktigaste och viktigaste verktyg och det öppnar många dörrar. Exempelvis om man befinner sig i ett annat land och kan kommunicera på det lokala språket så kommer möten med människorna och kulturen bli så mycket rikare. Det ger möjlighet att jobba eller studera utomlands och skapar globala band och sammanhållning. För många är ett andraspråk något som begränsas till lektioner i skolan och som sedan aldrig tas upp igen. Vi vill att olika språk ska vara en del av vardagen och att läsning, inte bara på svenska, ska uppmuntras på ett kul sätt. Att läsa enklare nyheter om till exempel film, livsstil eller resor på ett annat språk tror vi är nyckeln till att kombinera sina intressen och språkinlärning.

 

Nyhetsläsning och språklärande kan förbättra integrationen av utlandsfödda. För att snabbt hitta jobb eller påbörja studier är språkkunskap helt nödvändig och utöver detta är också språket viktigt för att kunna ta del av aktuella händelser i samhället och politiskt engagemang. Valdeltagandet bland utlandsfödda är märkbart lägre än bland inrikes födda, 75 procent respektive 90. Detta är något som hotar demokratin och som till viss del skulle kunna bero på att språkbarriären är för hög vilket gör nyheter svåråtkomliga. Vi måste lyckas hitta effektiva medel när det kommer till språkinlärning och vi tror att läsning i vardagen är ett bra sådant. Vi vill erbjuda en stor bredd av nyheter –  allt från politiskt engagerande artiklar till nyheter om enklare ämnen som sport, mat eller mode. Dessutom så erbjuder vi Lättlästa Nyheter, artiklar på enklare svenska, som är perfekt för personer som ännu inte talar flytande svenska.

 

SQUID är en nyhetsapp för unga vuxna där användaren själv enkelt skräddarsyr sina nyhetsflöden. Med ett brett urval av kategorier, en visuell och modern design samt nya kreativa möjligheter till social delning uppmuntrar vi unga vuxna till att konsumera nyheter. Vi vill hjälpa yngre generationer att upptäcka och läsa nyheter som en underhållande, nyttig och engagerande daglig aktivitet. Vår målsättning är att främja demokrati, pluralism inom media och pressfrihet samt att möta behovet av en plattform fri från påhittade nyheter och med många olika perspektiv på aktuella händelser. SQUID hämtar nyheter automatiskt från en stor mängd utvalda tidningar, magasin, bloggar och YouTube-kanaler. Squids unika algoritmer analyserar, kategoriserar och prioriterar artiklar i användarens valda kategorier för att sedan presentera dem i personliga nyhetsflöden. När våra användare väljer att läsa en artikel i Squid så landar de på utgivarens egen hemsida. På detta vis så genererar vi nya läsare, mer trafik och större intäkter till utgivaren. Vi hoppas att en modern och rolig app som SQUID ska locka unga till ökad nyhetsläsning och ett större engagemang i samhället.

 

Klicka här för att ladda ner som pdf. 

 

© HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE AB 2018, all rights reserved